Ἐτικέττες

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ σεβαστοὶ γονεῖς,

Ἔχοντας ἐπιλέξει νὰ ἐμπιστευθεῖτε τὰ παιδιά σας στὸ Κατηχητικό, δὲν κάνετε ἁπλῶς μιὰ σωστὴ ἐπιλογή. Ἐπενδύετε στὴν πνευματικὴ θωράκιση τοῦ παιδιοῦ σας καὶ ἀσφαλίζετε τὸν πλέον πολύτιμο θησαυρὸ ποὺ ἔχετε στὰ χέρια σας.

Τὸ ξέρετε ἤδη ἀπὸ μόνοι σας ὅτι τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας εἶναι σὲ κίνδυνο. Ἡ κοινωνία ποὺ τὰ περιβάλλει εἶναι ἄρρωστη. Ἐγκληματικότητα, ἀνηθικότητα, ἡγεσίες χωρὶς φιλότιμο, τηλεόραση καὶ διαδίκτυο μὲ κατάπτυστο καὶ αἰσχρὸ περιεχόμενο, δημιουργημένο γιο άθεους, απάτριδες, άσωτους πνευματικά τυφλούς και σκλάβους.

images

Τὸ Κατηχητικὸ δὲν εἶναι ἐδῶ ἁπλῶς γιὰ νὰ πεῖ ἱστοριοῦλες στὸ παιδί σας. Τὸ παιδί σας, μέσα στὸ Κατηχητικὸ σχολεῖο, θὰ ἔχει τὴν ἐμπειρικὴ εὐκαιρία νὰ γράψει στὴν καρδιά του τὸ Ζῶντα Λόγο τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου μας. Νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ ἀκτινοβολεῖ τὸ Καλὸ στὴν πατρίδα του, στὴν κοινωνία του, στοὺς συνανθρώπους του, στὴ δική του αὐριανὴ ζωή.

normal_xristos

Τελικά, τὸ Κατηχητικὸ θὰ δώσει στὸ παιδί σας ἕνα πανίσχυρο ὅπλο: μιὰ ἀλάνθαστη πυξίδα στὴ ζωή του. Γιατὶ τὸ παιδί σας θὰ περάσει στὴ ζωή του μιὰ Ὀδύσσεια γεμάτη Σειρῆνες καὶ Συμπληγάδες! Ἂν στὴν καρδιά του ῥιζώσει ἀπὸ νωρὶς ἡ πυξίδα τοῦ Χριστοῦ, θὰ ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἐπιστρέψει στὴν πνευματικὴ Ἰθάκη, ἀπ’ ὅπου καὶ ἂν βρεθεῖ.

Αὐτὰ τὰ πολύτιμα καὶ κρίσιμα πρότυπα δὲν θὰ τὰ πάρει εὔκολα ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ, παρὰ μόνο ἀπὸ τὸ Κατηχητικὸ καὶ ἀπὸ τὸ σπίτι του –τὸ δικό σας σπίτι. Ῥώτησαν κάποτε τὸν Γέροντα Παΐσιο, ἀπὸ πότε ξεκινᾷ ἡ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν ἀπὸ τοὺς γονεῖς. Ἡ ἀπάντηση καταπέλτης ἦταν: «Ἀπὸ εἴκοσι χρόνια προτοῦ γεννηθεῖ τὸ παιδί».

Ὅμως καὶ ἐσεῖς πρέπει νὰ γίνετε ἐνεργητικοὶ συνεργάτες καὶ σύμμαχοι στὸ κοινὸ ἔργο μας, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν πνευματικὴ θωράκιση τοῦ παιδιοῦ σας. Θὰ πρέπει λοιπὸν τὸ παιδὶ νὰ αἰσθάνεται ὅτι τὸ σπίτι εἶναι ἡ προέκταση τοῦ Κατηχητικοῦ καὶ τὸ Κατηχητικὸ εἶναι προέκταση τοῦ σπιτιοῦ. Ἕνας ἐνιαῖος κόσμος προτύπων. Τότε εἶναι σίγουρο ὅτι τὸ ἔργο μας θὰ εἶναι καρποφόρο καὶ οἱ καρποὶ θὰ εἶναι γλυκεῖς!!! Λίγα ἀπαιτοῦνται. Δὲν χρειάζονται χρόνο, οὔτε χρῆμα, οὔτε γνώσεις –μόνο τὴν καλὴ διάθεση τῆς καρδιᾶς σας. 

Ο Χριστός Ευλογεί τα παιδιά        

  1. Νὰ κάνετε τὸ Σταυρό σας –σωστά- στὸ τραπέζι, κάθε φορὰ ποὺ τρῶτε μαζὶ μὲ τὸ παιδί σας, μὲ εὐπρέπεια καὶ σεβασμό. Νὰ σᾶς βλέπει νὰ τὸ κάνετε.
  2. Νὰ ἔχετε μιὰ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Παναγίας σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ σπιτιοῦ. Κοντοσταθεῖτε ἔστω λίγα δευτερόλεπτα πρὶν πάτε γιὰ ὕπνο τὸ βράδυ, ἢ πρὶν φύγετε τὸ πρωΐ, κάντε τὸ Σταυρό σας μὲ μιὰ προσευχή, ἔστω ἕνα «Κύριε βοήθει μοι» ἢ ἕνα «Κύριε δόξα Σοι». Νὰ σᾶς βλέπει νὰ τὸ κάνετε.
  3. Ἀνάψτε ἕνα καντηλάκι καὶ ἕνα θυμίαμα μπροστὰ στὴν εἰκόνα ἔστω τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ στὸ σπίτι σας. Νὰ νιώσει τὸ παιδὶ μέσα του ὅτι ἔτσι μυρίζει ἡ ἀγκαλιὰ τοῦ σπιτιοῦ, ἔτσι μυρίζει ἡ πνευματική του πατρίδα.
  4. Φέρτε τὸ παιδί σας γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία -ὄχι γιὰ τὸ χρυσό δοντάκι, η τὸ γλυκὸ ψωμάκι- μὰ κοινωνῆστε κι ἐσεῖς μαζί του. Νὰ σᾶς βλέπει νὰ συμμετέχετε μαζί του καὶ μαζὶ μὲ τὸν Κύριό μας στὸ κοινὸ Μυστικὸ Δεῖπνο.

Σᾶς περιμένουμε τὴν Κυριακή, 5 Ὀκτωβρίου 2014, μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν 1ο ὄροφο τῆς Στέγης Γερόντων, Κεφαλληνίας 19, γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς Κατηχητικῆς χρονιᾶς 2014-2015.

Στοιχεῖα ἐλήφθησαν ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τοῦ Κατηχητικοῦ τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱ.Ν.Ἁγ.Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν :http://www.orthmad.gr.