Ἐτικέττες

Σήμερα, 29 Μαΐου, εἴχαμε τὴν μεγάλη χαρὰ καὶ τιμὴ νὰ ὑποδεχθοῦμε ἕνα τμῆμα τῆς Στ’ Δημοτικοῦ τοῦ Λεοντείου Πατησίων, συνοδευόμενο ἀπὸ τοὺς δασκάλους τους, κ.κ. Ἠλία Γκαραβέλη καὶ Βασίλειο Γιώτη.

HPIM3414HPIM3416

Ἀφοῦ τοὺς ὑποδεχθήκαμε μὲ ἕνα μικρὸ καὶ συμβολικὸ κέρασμα, τοὺς ξεναγήσαμε στὰ δωμάτια καὶ τραγούδησαν στοὺς τροφίμους τῆς Στέγης μας παλιὰ νοσταλγικὰ τραγούδια ποὺ τοὺς θύμισαν παλιὲς καλὲς ἐποχές. Ὅλοι οἱ κύριοι καὶ οἱ κυρίες ποὺ διαμένουν στὴ Στέγη χάρηκαν καὶ ἔδωσαν εὐχὲς καὶ συμβουλὲς στὰ μικρὰ παιδιὰ γιὰ τὰ ὁποῖα -περνώντας πλέον στὴ δεύτερη βαθμίδα ἐκπαιδεύσεως- ἀνοίγεται ἕνα στάδιο ποὺ θὰ καθορίσει τὴν πορεία τῆς ζωῆς τους.

HPIM3419HPIM3420HPIM3427HPIM3428HPIM3430HPIM3432HPIM3451HPIM3455HPIM3463

Τὰ ὑποδέχθηκαν οἱ κυρίες τοῦ Ε.Φ.Τ. τῆς Ἐνορίας μας, κ.κ.Μακρῆ, Καλαϊτζίδου καὶ Καλογήρου ἐνῷ ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου μας, Ἀρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη, ὁ π.Γεράσιμος Φακιώλας, ὁ ὁποῖος καὶ τὰ συμβούλευσε καὶ τοὺς εὐχήθηκε δεόντως καλὸ καλοκαίρι καὶ εὐλογημένη πορεία ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.

HPIM3491HPIM3495

Λίγο πρὶν τὴν ἀναχώρησή τους, προσέφεραν φιλοφρόνως στὸ ΕΦΤ μας τὸ σεβαστὸ ποσὸν τῶν 300,00€, ποὺ θὰ ἐνισχύσει σημαντικὰ τὴ Στέγη μας στὶς συνεχῶς αὐξανόμενες ἀνάγκες της.

HPIM3498

Καὶ ἀπὸ τὸ βῆμα αὐτό, λοιπόν, εὐχαριστοῦμε τὴ Δ/νση τοῦ Λεοντείου Πατησίων, τοὺς δασκάλους, τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς γονεῖς τους ποὺ σκέφθηκαν καὶ ὀργάνωσαν αὐτὴ τὴν ἐξόρμηση σὲ καιροὺς χαλεπούς, ὅταν οἱ περισσότεροι σκεπτόμαστε τὸν ἑαυτό μας, καὶ πραγματοποίησαν τὴν ἐπίσκεψη αὐτὴ σὲ ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς, ἐπισκεπτόμενοι ἔτσι τὸν ἴδιο τὸν Κύριο ‘’ἀσθενοῦντα’’ καὶ ‘’ἐν ἀνάγκῃ’’. Θὰ θέλαμε νὰ γνωρίζουν, ὅπως καὶ ὅλοι ὅσοι τὸ ἐπιθυμοῦν, ὅτι ἡ Στέγη μας εἶναι ἀνοικτὴ γιὰ ὅλους πάντοτε καὶ μὲ χαρὰ θὰ τοὺς ὑποδέχεται.

Advertisements