Ἐτικέττες

Ἡ Ἐκκλησία μας συμπάσχουσα μὲ τὰ παιδιά της ποὺ

ἀγωνιοῦν καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὸ μέλλον τους

θὰ τελέσει Θεῖες Λειτουργίες πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ φωτισμὸν

τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν καὶ μαθητριῶν

τῆς Ἐνορίας μας.

images (1)

Παρακαλοῦνται ὅσοι δύνανται καὶ ἐπιθυμοῦν

νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν παιδιῶν μας

νὰ προσέρχονται στὶς Ἱερὲς αὐτὲς ἀκολουθίες,

ποὺ θὰ τελεσθοῦν -μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ-

28/5, 30/5, 2/6, 4/6, 6/6 καὶ 10/6.

Advertisements