Ἐτικέττες

 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

6.00μ.μ. Ἑσπερινὸς τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων

7.15μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Δευτέρας – Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00π.μ. Ὧρες, Ἑσπερινὸς καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

6.00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο

7.15μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Τρίτης – Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00π.μ. Ὧρες, Ἑσπερινὸς καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

6.00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο

7.15μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Τετάρτης – Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00π.μ. Ὧρες, Ἑσπερινὸς καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

4.30μ.μ. Ἱερὸν Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου

7.15μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Πέμπτης – Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

5.00π.μ. Α’ Θεία Λειτουργία. 6.00 – 8.00π.μ. Θ.Κοινωνία

8.00π.μ. Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ.Βασιλείου

7.00μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Παρασκευῆς – Ἀκολουθία τῶν Παθῶν

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

8.00π.μ. Μεγ. Ὧρες καὶ ὁ Μέγ. Ἑσπερινὸς τῆς Ἀποκαθηλώσεως

6.45μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Σαββάτου – Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

9.15μ.μ. (περίπου) Ἔξοδος Ἐπιταφίου καὶ Λιτάνευσις διὰ τῶν ὁδῶν: ΙΘΑΚΗΣ – ΛΕΥΚΑΔΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΥΔΡΑΣ – ΝΑΟΣ

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

5.00π.μ. Α’ Θεία Λειτουργία. 6.30 – 8.00π.μ. Θ.Κοινωνία

8.00π.μ. Μέγ. Ἑσπερινὸς τῆς Ἀναστάσεως

καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ.Βασιλείου

11.00μ.μ. Ἡ Παννυχίς

12ν. Ἀνάστασις καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

6.00μ.μ. Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία.

 

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΓ.ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

7.00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς Ἁγ.Γεωργίου

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

6.00μ.μ. Ἑσπερινός, Λιτάνευσις τῆς Ἱ.Εἰκόνος καὶ τοῦ Ἱ.Λειψάνου τοῦ Ἁγίου διὰ τῶν ὁδῶν: ΙΘΑΚΗΣ – ΚΥΨΕΛΗΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ καὶ Ἱ.Παράκλησις τοῦ Ἁγίου

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 

 

Ι.ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΝΑΡΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

2014

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

6.30μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Δευτέρας – Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

6.30μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Τρίτης – Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

6.30μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Τετάρτης – Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00π.μ. Προηγ.Θεία Λειτουργία

5.00μ.μ. Ἱερὸν Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου

6.30μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Πέμπτης – Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

6.30μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Παρασκευῆς – Ἀκολουθία τῶν Παθῶν

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

10.00π.μ. Μέγ.Ἑσπερινὸς τῆς Ἀποκαθηλώσεως

6.30μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Σαββάτου – Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

8.45μ.μ. (περίπου) Ἔξοδος Ἐπιταφίου καὶ Λιτάνευσις διά τῶν ὁδῶν: ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΣΠΕΤΣΩΝ – ΣΚΥΡΟΥ – ΚΥΨΕΛΗΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

11.00μ.μ. Ἡ Παννυχὶς

12μ. Ἀνάστασις καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία

 

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ὅσοι ἐνορίτες μας ἐπιθυμοῦν νὰ κοινωνήσουν οἱ κατ’ οἶκον ἀσθενεῖς τους θὰ πρέπει νὰ ἐπικοινωνήσουν ἐγκαίρως στὸ τηλέφωνο τοῦ Ναοῦ μας (210-8212667) γιὰ νὰ δηλωθοῦν οἱ διευθύνσεις ἐγκαίρως, ὥστε νὰ τοὺς ἐπισκεφθοῦν οἱ Ἱερεῖς μας τὴν Μεγ.Τρίτη ἢ τὴν Μεγ.Τετάρτη.

Advertisements