Ἐτικέττες

Τί εἶναι Μεγάλη Ἑβδομάδα;

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι ἡ ἑβδομάδα πρὶν τὴν Ἀνάσταση (ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων τὸ βράδυ μέχρι τὸ Μ.Σάββατο) καὶ καλεῖται «Μεγάλη», ὄχι γιατὶ ἔχει περισσότερες ἡμέρες ἢ ὧρες ἀπὸ τὶς ἄλλες ἑβδομάδες, ἀλλὰ γιατὶ τὰ γεγονότα ποὺ τελοῦνται καὶ βιώνονται στοὺς Ἱ.Ναοὺς εἶναι κοσμοσωτήρια γιὰ τὸν ἄνθρωπο!

Πῶς βιώνεται ὁ λειτουργικὸς χρόνος τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα;

Ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν μεγάλη της φιλανθρωπία, γιὰ νὰ μπορέσουν ὅσο εἶναι δυνατὸν περισσότεροι νὰ συμμετέχουν στὶς Ἀκολουθίες, ἐπέτρεψε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Μ.Ἑβδομάδος, νὰ ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς ἑπομένης ἡμέρας (π.χ. τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων τὸ βράδυ ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς Μ.Δευτέρας).

Τί τελεῖται τὶς ἡμέρες τῆς Μ.Ἑβδομάδος;

Οἱ τέσσερις πρῶτες ἡμέρες μᾶς προετοιμάζουν πνευματικὰ γιὰ τὸ θεῖο δράμα καὶ οἱ Ἀκολουθίες ὀνομάζονται «Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου».

Μεγάλη Δευτέρα (Κυριακὴ Βαΐων βράδυ)

Τὴν Μεγάλη Δευτέρα κυριαρχοῦν δύο γεγονότα:

ΙΩΣΗΦ

α)Ἡ ζωὴ τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ 11ου γιοῦ τοῦ Πατριάρχη Ἰακώβ, τοῦ ὀνομαζομένου Παγκάλου, δηλαδὴ τοῦ ὡραίου στὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή. Ὁ Ἰωσὴφ προεικονίζει μὲ τὴν περιπέτειά του (ποὺ πουλήθηκε σκλάβος στὴν Αἴγυπτο) τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ καὶ τὸ Πάθος Του.

Megali_Deftera

β) Τὸ περιστατικὸ τῆς ἄκαρπης συκιᾶς ποὺ ξέρανε ὁ Χριστὸς (Ματθ. 21, 18-22), γεγονὸς ποὺ συμβολίζει τὴν Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων καὶ γενικὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ποὺ ἦταν ἄκαρποι ἀπὸ καλὰ ἔργα.

Μεγάλη Τρίτη (Μεγάλη Δευτέρα βράδυ):

Τὴν Μεγάλη Τρίτη θυμόμαστε καὶ ζοῦμε δύο παραβολές:

paravoli_twn_deka_parthenwn_144

α)Τῶν δέκα παρθένων (Ματθ. 25,1-13) ποὺ μᾶς διδάσκει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι καὶ γεμάτοι ἀπὸ πίστη καὶ φιλανθρωπία.

β)Τῶν Ταλάντων (Ματθ. 25,14-30), ποὺ μᾶς διδάσκει νὰ εἴμαστε ἐργατικοὶ καὶ πρέπει νὰ καλλιεργοῦμε καὶ νὰ αὐξήσουμε τὰ πνευματικά μας χαρίσματα.

Μεγάλη Τετάρτη (Μεγάλη Τρίτη βράδυ)

Μ.ΤΡΙΤΗ

Ἡ Μεγάλη Τετάρτη εἶναι ἀφιερωμένη στὴν ἁμαρτωλὴ γυναῖκα (Λουκ. 7,47), ποὺ μετανιωμένη ἄλειψε τὰ πόδια τοῦ Κυρίου μὲ μῦρο καὶ συγχωρήθηκε γιὰ τὰ ἁμαρτήματά της, γιατὶ ἔδειξε μεγάλη ἀγάπη καὶ πίστη στὸν Κύριο. Ψάλλεται τὸ περίφημο τροπάριο (δοξαστικὸ) τῆς Ὑμνογράφου Μοναχῆς Κασσιανῆς, στὸ ὁποῖο ἡ πόρνη παραλληλίζεται μὲ κάθε ψυχὴ ποὺ ζητᾷ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου γιὰ τὶς πολλὲς ἁμαρτίες ποὺ καθημερινῶς διαπράττει.

Μεγάλη Πέμπτη (Μεγάλη Τετάρτη βράδυ)

Τὴν Μεγάλη Πέμπτη γιορτάζουμε 4 γεγονότα :

α) Τὸν Ἱερὸ Νιπτῆρα, τὸ πλύσιμο δηλαδὴ τῶν ποδιῶν τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὸν Κύριο, δείχνοντας γιὰ τὸ ποιὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ διακονία τῶν πιστῶν στὴν Ἐκκλησία.

NIPTIRAS

β) Τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο, δηλαδὴ τὴν παράδοση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

γ) Τὴν Προσευχὴ τοῦ Κυρίου στὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καὶ

δ) τὴν Προδοσία τοῦ Ἰούδα, δηλαδὴ τὴν ἀρχὴ τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου.

Μεγάλη Παρασκευὴ (Μεγάλη Πέμπτη βράδυ)

Μ.ΠΕΜΠΤΗ 1

Τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ ἔχουμε τὴν Κορύφωση τοῦ θείου δράματος, τελεῖται ἡ «Ἀκολουθία τῶν Παθῶν» καὶ θυμόμαστε καὶ βιώνουμε τὰ Σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας. Δηλαδή:

α) τὰ πτυσίματα

β)τὰ μαστιγώματα

γ) τὶς κοροϊδίες

δ) τοὺς ἐξευτελισμοὺς

ε) τὰ κτυπήματα

στ)τὸ ἀκάνθινο στεφάνι καὶ κυρίως τὴν

ζ) Σταύρωση καὶ

η) τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ μας.

Μ.ΠΕΜΠΤΗ

Μεγάλο Σάββατο (Μεγάλη Παρασκευή πρωΐ καὶ βράδυ)

Τὸ Μεγάλο Σάββατο τὸ πρωΐ γιορτάζουμε:

megaliparaskeyi

α) τὴν Ταφὴ τοῦ Κυρίου καὶ

β)τὴν Κάθοδό Του στὸν ᾅδη, ὅπου κήρυξε σὲ ὅλους τοὺς νεκρούς. Ἔτσι Μεγάλη Παρασκευὴ τὸ πρωΐ (ἡμερολογιακά), τελοῦνται οἱ ἑξῆς ἀκολουθίες: Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καὶ στὶς 12.00 τὸ μεσημέρι τῆς Ἀποκαθηλώσεως, δηλαδὴ τὴν Ταφὴ τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ τὸν Ἀριμαθαίας καὶ τὸν Νικόδημο τὸν Φαρισαῖο, μέλος τοῦ Μ.Συμβουλίου καὶ κρυφὸ μαθητὴ τοῦ Κυρίου.

Τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ τὸ βράδυ (ἡμερολογιακὰ) ψάλλονται τὰ Ἐγκώμια καὶ ἔχουμε τὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου!

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα (Μ.Σάββατο πρωΐ καὶ νύχτα ἀπὸ τὶς 12.00π.μ.):

Τὸ Μεγάλο Σάββατο (ἡμερολογιακὰ) τὸ πρωΐ, ἔχουμε τὴν λεγόμενη «1η Ἀνάσταση», δηλαδὴ τὸ προανάκρουσμα τῆς Ἀναστάσεως ποὺ μεταδίδουν οἱ ὕμνοι καὶ τῆς προσμονῆς τῆς λυτρώσεως ὅλης τῆς κτίσεως ἀπὸ τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο!

megalosabbato_931016856

Τὸ Μεγάλο Σάββατο στὶς 12.00(δηλαδὴ οὐσιαστικὰ τὴν Κυριακή), ἔχουμε τὴν ζωηφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, τὴν ἦττα τοῦ θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς καὶ τὴν ἀφὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὸν κόσμο ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο.

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα στὶς 11.00π.μ. ἢ τὸ ἀπόγευμα, τελείται ὁ «Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης», ὅπου σὲ πολλὲς γλῶσσες διαβάζεται τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ διατρανώνεται παγκοσμίως ἡ νίκη τοῦ θανάτου καὶ ἡ ἐποχὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τῆς χαρᾶς καὶ τῆς Ἀναστάσιμης ἐλπίδας.

Ποιὸ εἶναι τὸ βαθύτερο νόημα τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς πιστούς;

Οἱ πιστοὶ βιώνουμε τὰ Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ συμμετέχοντας ἐνεργὰ σὲ αὐτὰ μὲ «συμπόρευση», «συσταύρωση» καὶ «συνανάσταση»! Ὁ Χριστὸς μὲ τὴν θέλησή του (ἑκουσίως), ἔπαθε καὶ ἀνέστη γιὰ νὰ σωθοῦμε ὅλοι ἐμεῖς! Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν λυπόμαστε «μοιρολατρικὰ» γιὰ τὸ Πάθος Του, ἀλλὰ γιὰ τὶς δικές μας ἁμαρτίες ποὺ Τὸν ὁδήγησαν στὸ Πάθος καὶ ἀφοῦ μετανοιώσουμε εἰλικρινῶς μποροῦμε τὴν ἀντικειμενικὴ σωτηρία ποὺ χάραξε ὁ Χριστὸς νὰ τὴν κάνουμε καὶ ὑποκειμενικὴ-προσωπικὴ σωτηρία!

ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἂν γνωρίζαμε τὸν πόνο ποὺ προκαλοῦμε καθημερινῶς –ἢ μᾶλλον κάθε στιγμὴ- ποὺ παραβαίνουμε τὸ θεῖο θέλημα καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου μας, ἂν ξέραμε πὼς αὐτὸς ὁ πόνος εἶναι ἀσυγκρίτος μεγαλύτερος τοῦ πόνου τοῦ Σταυροῦ καὶ τῶν ἥλων ποὺ ὑπέστη ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς μας, τότε δὲν θὰ θέλαμε ποτὲ νὰ Τὸν λυπήσουμε, δὲν θὰ θέλαμε ποτὲ νὰ Τὸν πικράνουμε, δὲν θὰ ἁμαρτάναμε μὲ τόση εὐχέρεια!!! Εὐχόμαστε ταπεινὰ ἡ φετεινὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα νὰ εἶναι γιὰ ὅλους μας μιὰ εὐκαιρία νὰ βάλουμε νέα ἀρχὴ συντριβῆς καὶ μετα-νοίας! Εὐχόμαστε μὲ τὴν ἀλλαγὴ νοὸς καὶ τὰ καρδιακὰ δάκρυά μας νὰ ἐπουλώσουμε τὶς πληγὲς τοῦ «ἐσφαγμένου Ἀρνίου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου»!

ANASTASI tiresias-press

Καλὴ Ἀνάσταση ψυχῶν!!! Ἀμήν.