Ἐτικέττες

, , ,

Στὸν κατάμεστο Ναό μας λειτούργησε σήμερα Κυριακὴ Ε΄ τῶν Νηστειῶν καὶ μνήμη τῆς Ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Βελεστίνου κ.Δαμασκηνός. Προεξῆρχε ἐπίσης τοῦ Ἱ.Μνημοσύνου, τὸ ὁποῖο τελεῖται κάθε χρόνο αὐτὴν τὴν ἡμέρα εἰς τιμὴν τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, Εὐεργετῶν, Δωρητῶν, Ἀφιερωτῶν καὶ Ἀνακαινιστῶν του, τῶν ἱερατευσάντων καὶ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο διακονησάντων ἐν αὐτῷ.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ καὶ στὴν τιμωμένη Ὁσία. Ἐπίσης δὲν παρέλειψε νὰ κάνει εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴν προσωπικότητα τοῦ ἀειμνήστου Πρωτ.Ἰωάννου Ράμφου, ποὺ διετέλεσε προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, παράλληλα μὲ τὰ καθήκοντά του ὡς Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν ὁποῖο εἶχε γνωρίσει στὰ φοιτητικά του χρόνια καὶ ἐκκλησιαζόταν τότε – ἐξ αὐτῆς τῆς γνωριμίας – στὸν Ναό μας.

Στὸ Ἱ.Μνημόσυνο μᾶς τίμησε μὲ τὴν παρουσία του καὶ ὁ τ.προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας μας π.Κων.Βαστάκης.

12345678910111213141516

Advertisements