Ἐτικέττες

,

Τὴν Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014, τελέσθηκε στὸν Ναό μας, ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Μαγκιρίδη ἡ Ἑσπερινὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων κατὰ τὸ ἀρχαῖο τυπικὸ τοῦ Ἁγ.Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Μέσα σὲ κλίμα κατανύξεως βιώσαμε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου ἀνάμεσά μας καὶ ἀρκετοὶ ἀξιωθήκαμε τῆς ἑνώσεως μὲ τὸ πάντιμο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρός μας.

DSC_0062 DSC_0063 DSC_0065DSC_0066DSC_0067
Στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁμίλησε εὐκαίρως ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης, Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, σχετικῶς μὲ τὸν λόγο ὑπάρξεως καὶ θεσπίσεως τῆς ἀκολουθίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων καὶ ὑπενθυμίζοντάς μας ὅτι ἡ συμμετοχή μας στὴ Θεία Κοινωνία ἀπαιτεῖ -ἐκτὸς τῆς νηστείας-, προετοιμασία ψυχική, ἀλλαγὴ νοὸς καὶ ψυχικῆς διαθέσεως ἔναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἐξομολογήσεως, ἑνὸς μυστηρίου ποὺ συνήθως ξεχνάμε νὰ «ἐκμεταλλευθοῦμε» οἱ σύγχρονοι χριστιανοί.

DSC_0068DSC_0069DSC_0070DSC_0071 DSC_0072DSC_0073DSC_0074DSC_0075DSC_0076DSC_0077DSC_0078

Εὐχόμεθα σὲ ὅλους νὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ Κύριος νὰ πορευθοῦμε αὐτὴ τὴν νέα ὁδὸν μετανοίας καὶ νὰ βιώσουμε πραγματικὰ τὰ Πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θυσιάστηκε γιὰ τὴ δική μας σωτηρία, ἀπὸ ἀπύθμενη καὶ ἀκατάληπτη ἀγάπη γιὰ τὸ κάθε πλάσμα Του ξεχωριστά. Νὰ ‘’κλείσουμε’’ ὅσο τὸ δυνατὸν τὶς πληγὲς τοῦ Χριστοῦ μὲ τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας μας καὶ νὰ βάλουμε μιὰ νέα ἀρχὴ στὴν πνευματική μας πορεία πρὸς τὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ Πατρός.

DSC_0079DSC_0080DSC_0081