Ἐτικέττες

Τὴν 23η Μαρτίου 2014, γ΄ Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρκοστῆς, ἑορτάσαμε γιὰ μιὰ ἀκόμα χρονιὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, ποὺ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει στὸ μέσον τοῦ σταδίου τῆς νηστείας πρὸς ἐνίσχυσιν, ἁγιασμὸν καὶ ἀνακούφιση τοῦ ἀγῶνά μας.

100_1851

100_1852100_1854100_1856100_1858100_1859100_1860100_1865100_1867Εὐχόμεθα ταπεινὰ πρὸς ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας καὶ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καλὴ συνέχεια στὸ «στάδιο τῶν ἀρετῶν»! Εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς ἀξιώσει ὅλους νὰ ζήσουμε καρδιακὰ τὴ σταυροαναστάσιμη χαρμολύπη τῶν μεγάλων ἡμερῶν ποὺ πλησιάζουν καὶ νὰ λάβουμε μέσα στὴ ψυχή μας τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως!

Ἀκολουθεῖ ἕνα μικρὸ απόσπασμα τῆς τελετῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Advertisements