Ἐτικέττες

,

Τὴν Παρασκευή, 14 Μαρτίου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Β’ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἐπισκεφθήκαμε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸ εὐλογημένο Μετόχι τῆς Ἱ.Μ. Πετράκη, Ἅγιο Παντελεήμονα στὸν Κοκκιναρᾶ τῆς Νέας Πεντέλης.

IMG_0629

Ξεκινήσαμε κατὰ τὶς 5:15μ.μ. ἀπὸ τὴ γνωστὴ γωνιὰ τῆς ὁδοῦ Κυψέλης καὶ φθάσαμε στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου κατὰ τὶς 6:00μ.μ. καὶ δεχθήκαμε ἀρχικῶς τὴν ἀβραμιαία φιλοξενία τοῦ Γέροντος καὶ τῶν ἐγκαταβιούντων ἐκεῖ μοναχῶν στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς.

Ἀκολούθως τελέσαμε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου μετὰ τῆς Β΄ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρὸς τὴ Θεοτόκο καὶ πλήρεις εὐλογιῶν ἀναχωρήσαμε γιὰ τὴν ἐπιστροφή. Τὸ ὄφελος ἀπὸ τὸ προσκύνημα αὐτὸ ἀνῆλθε στὸ ποσὸ τῶν 450,00€, τὸ ὁποῖο καὶ κατετέθη στὴ Στέγη Γερόντων ὑπὲρ ἐνισχύσεως τοῦ «χειμαζομένου» Ταμείου της.