Ἐτικέττες

, , , ,

Τὸ Σάββατο, 8 Μαρτίου, μᾶς ἐπισκέφθηκε ἡ Ἀποστολὴ (Μ.Κ.Ο. τῆς Ἱ.Ἀρχ/πῆς Ἀθηνῶν) σὲ συνεργασία μὲ τὸν ραδιοτηλεοπτικὸ σταθμὸ ΣΚΑΪ, στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», προκειμένου νὰ συλλεγοῦν φάρμακα γιὰ τὶς εὐαίσθητες κοινωνικὰ ὁμάδες (ἀπόρους, ἀνασφαλίστους) καὶ τὴν ἑπομένη, Κυριακή, 9 Μαρτίου, (στὰ πλαίσια τῆς ἰδίας πρωτοβουλίας) κλιμάκιο ἰατρῶν προσέφερε δωρεὰν ἰατρικὲς ἐξετάσεις σὲ ἀπόρους συμπολίτες μας.

100_1802100_1803100_1804100_1806100_1809100_1812

Ἂν καὶ ἡ οἰκονομικὴ δυσπραγία εἶναι μεγάλη, τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματα τῶν συμπολιτῶν μας ἐνεργοποιήθηκαν γιὰ μιὰ ἀκόμα φορά, ἀποδεικνύοντας ὅτι αὐτὸς ὁ λαὸς συνεχίζει νὰ ἔχει φιλότιμο, ἀγάπη καὶ ἔλεος γιὰ τὸν συνάνθρωπο. Ἡ ποσότητα ποὺ συνελέγη τελικὰ ὑπῆρξε θεαματική, ἐνῷ κατὰ τὴν ἡμέρα ποὺ ἦρθαν οἱ ἐθελοντὲς ἰατροὶ κοντά μας, ἐξετάστηκαν δωρεὰν 50 τοὐλάχιστον συνάνθρωποί μας.

100_1832100_1846100_1847100_1848100_1849

Θὰ θέλαμε ἀπὸ τὸ βῆμα αὐτὸ νὰ εὐχαριστήσουμε τὴν Ἀποστολὴ ποὺ ὀργάνωσε τὴν ὅλη αὐτὴ προσπάθεια, τὸν ῥαδιοτηλεοπτικὸ σταθμὸ ΣΚΑΪ γιὰ τὴν προβολὴ τοῦ ὅλου προγράμματος, ἀλλὰ κυρίως καὶ πρωτίστως ὅλους τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ κινητοποιήθηκαν ἄμεσα γιὰ τὴν προσφορὰ φαρμάκων καὶ σκευασμάτων φαρμακευτικῶν πρὸς τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην.

Εὐχόμαστε ὁ Κύριος νὰ εὐλογεῖ ἀνάλογες πρωτοβουλίες καὶ νὰ χαρίζει πλούσιο τὸ ἔλεός Του σὲ ὅσους τὶς ἀγκαλιάζουν καὶ τὶς καθιστοῦν ἐπιτυχεῖς.

Advertisements