Ἐτικέττες

PaliaMitropoli08

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου τὸ ἀπόγευμα θὰ τελεσθεῖ στὸν Ἱ.Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου τὸ Ἱ.Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου.

          Ὥρα ἐνάρξεως: 5.00μ.μ.