Ἐτικέττες

Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ Στέγη Γερόντων τῆς Ἐνορίας μας, ποὺ κτίσθηκε μὲ τὴν ἔμπνευση καὶ καθοδήγηση τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ σεβαστοῦ μας π.Κων/νου Βαστάκη καὶ τοὺς συνεργάτες του μὲ ἔξοδα τῆς Ἐνορίας καὶ τῶν ἐλεημόνων εὐεργετῶν, πρὶν ἀπὸ 25 χρόνια (ἀρχὲς τοῦ 1980), ἄνοιξε τὴ φιλόξενη ἀγκαλιά της γιὰ νὰ μᾶς ὑποδεχθεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμη φιλανθρωπικὴ ἐκδήλωση τοῦ Ναοῦ μας, ἕνα ἀπογευματινὸ τσάϊ, πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς καὶ μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυσή της καθὼς ἡ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ βιώνουμε ὅλοι μας ἄγγιξε καὶ αὐτήν.

DSC_0019

DSC_0020

DSC_0022DSC_0028

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως εἴχαμε τὴ μεγάλη χαρά καὶ τιμὴ νὰ μᾶς ψυχαγωγήσει μὲ τὶς ὑπέροχες μελῳδίες μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς ἕνα κλιμάκιο τῆς χορῳδίας τῶν Ἠχοχρωμάτων τῆς Ἱ.Ἀρχιεπισκοπῆς ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς κ.Σμαρούλας Νάκη. Τοὺς εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν ἄμεση ἀνταπόκρισή τους στὴν ἴσως λίγο καθυστερημένη πρόσκλησή μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς κατὰ καιροὺς ἐπισκέψεις τους στοὺς τροφίμους τῆς Στέγης μας γιὰ νὰ τοὺς προσφέρουν λίγες στιγμὲς χαρᾶς.

DSC_0023DSC_0026DSC_0035

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς εἴχαμε καὶ τὴ χαρὰ νὰ βραβεύσουμε μὲ ἀπόφαση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη ὅλων τῶν ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ μας μιὰ ἀφανῆ καὶ σεμνὴ παρουσία στὸ ἐν γένει ἔργο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης. Προσφέραμε λοιπὸν μιὰ τιμητικὴ πλακέττα γιὰ τὴ διαχρονικὴ προσφορά της στὴν ἐν γένει Ἐνοριακή μας διακονία στὴν ἐρίτιμο κ.Εὐθυμία θυγατέρα Θρασυβούλου ἱερέως Παπαφιλοπούλου ὡς ἔνδειξη ἐλάχιστης τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης μαζὶ μὲ μιὰ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου μας, τὴν ὁποία θὰ ἔχει ὡς ἀνάμνηση τῆς σημερινῆς τιμητικῆς ἐκδηλώσεως καὶ ὡς σκέπη, φρουρὸ καὶ προστάτη.

DSC_0031DSC_0038DSC_0040

Τέλος θὰ θέλαμε νὰ εὐχαριστήσουμε, ὡς δεῖ, τὶς κυρίες ποὺ μερίμνησαν γιὰ τὴν συγκέντρωση τῶν δώρων τῆς λαχειοφόρου, τὴ διάθεση τῶν προσκλήσεων, τὴν προετοιμασία καὶ ἐν συνεχείᾳ τακτοποίηση τῆς αἴθουσας, τοὺς διαθέτες τῶν δώρων καὶ βεβαίως ὅλους ὅσους τόσα χρόνια στηρίζουν τὴν φιλανθρωπικὴ δραστηριότητα τῆς Ἐνορίας μας. Εὐχόμαστε σὲ ὅλους ὁ ἐλεήμων Κύριος διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου μας Ἁγ.Γεωργίου καὶ τοῦ Ἁγίου προστάτου τῆς Στέγης Ἁγ.Νεκταρίου νὰ ἀνταποδίδει ἑκατονταπλασίονα. Καλὴ καὶ Ἁγία Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ καλὴ δύναμη στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα ὅλων μας.