Ἐτικέττες

Τὴν 19η Φεβρουαρίου, ὅπως κάθε χρόνο, τιμήσαμε τὴν μνήμη τῆς Ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, προστάτιδος τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων τῶν ναῶν τῶν Ἀθηνῶν. Τὴν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρόεδρος τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης. Κατὰ τὴ διάρκειά της ἐτέλεσε Ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγείας τῶν μελῶν τοῦ Ε.Φ.Τ., τῶν ἐργαζομένων καὶ ἐγκαταβιούντων στὸ Ἵδρυμά μας καὶ Μνημόσυνο εἰς μνήμην τῶν ἀειμνήστων δωρητῶν, εὐεργετῶν καὶ τροφίμων τῆς Στέγης Γερόντων. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁμίλησε ἐπικαίρως ἐξυμνώντας τὴν Ἁγία Κυρὰ τῶν Ἀθηνῶν γιὰ τὴν φιλανθρωπική της δράση καὶ τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν ὁποία διακρινόταν καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία ἐμπνεόμενη ἀναπλήρωνε τὸ κενὸ τοῦ ἀνύπαρκτου ἑλληνικοῦ κράτους κατὰ τὴν τουρκοκρατία στὸ θέμα τῆς κοινωνικῆς πρόνοιας. Τόνισε ὅτι τὸ ἴδιο κενὸ, ἴσως σὲ λίγο μικρότερο βαθμό, ὑπάρχει καὶ σήμερα ἀπὸ τὴν ‘’ὀργανωμένη’’ ἑλληνικὴ πολιτεία, τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ ἀναπληρώνουμε ἂν γίνουμε κι ἐμεῖς εἰκόνες φιλανθρώπου καὶ διαρκῶς θυσιαζομένου Θεοῦ γιὰ τὸν ἐλάχιστο ἀδελφὸ ποὺ ὑποφέρει μὲ κάθε τρόπο. Εὐχαρίστησε καὶ εὐχήθηκε στὸν Πρωτ. Κωνσταντῖνο Βαστάκη, ὡς ἐμπνευστὴ καὶ ἱδρυτὴ τοῦ εὐαγοῦς αὐτοῦ Ἱδρύματος καὶ ὁλοκλήρωσε μὲ τὴν εὐχὴ νὰ τιμήσουμε τὴν Ὁσία Φιλοθέη ὁμοιάζοντας σὲ αὐτὴν κατὰ τὴν ἀγάπη καὶ προσφορὰ στὸν πλησίον.DSC_0016DSC_0015DSC_0014DSC_0013DSC_0012DSC_0011DSC_0010DSC_0009DSC_0008DSC_0007DSC_0005DSC_0007

DSC_0003

Advertisements