Ἐτικέττες

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, ἑορτὴ τῆς Ὁσ.Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ἑορτάζουν τὴν προστάτιδά τους τὰ φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα καὶ τὰ Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

αρχείο λήψης

Τὴν Ὁσ.Φιλοθέη θὰ τιμήσει τὸ Ἐνοριακό μας Φιλόπτωχο Ταμεῖο μὲ Θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων.

Κατ’ αὐτὴν θὰ τελεσθεῖ Ἀρτοκλασία ὑπὲρ τῶν Δωρητῶν, Εὐεργετῶν, τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. καὶ τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Στέγης.

Ἐπίσης θὰ τελεσθεῖ Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν Κτιτόρων τῆς Στέγης.

Ἐκ τοῦ Ε.Φ.Τ.

Advertisements