Ἡ ζωὴ ἔχει γίνει πιὰ τρομερὴ γιὰ ὅλους. Ἀλλοῦ λεηλάτησαν καὶ ἔκαψαν περιουσίες, ἀφοῦ ἔσφαξαν ἀκόμα καὶ τὰ ἄκακα ζῶα. Ἀλλοῦ ἅρπαξαν καὶ τὸ τελευταῖο κομμάτι γῆς τῆς ἐνορίας, ξεχνώντας πὼς οἱ σφετεριστὲς τῆς ἱερῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας κλέβουν τὸν ἴδιο τὸν Παντοκράτορα καὶ θὰ δώσουν λόγο σ’ Αὐτόν. Ἀλλοῦ οἱ ἐνορίτες ἔδιωξαν τὸν ἀθῶο ἐφημέριο, βρίζοντας τὸν ἴδιο καὶ τὴν οἰκογένειά του. Καὶ ἀλλοῦ στέρησαν ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς ἀκόμα καὶ τὰ ψίχουλα μὲ τὰ ὁποῖα μόλις ποὺ συντηροῦνταν. Τώρα, μάλιστα, ἀφοῦ ἔχασαν καὶ τὸν θεῖο καὶ τὸν ἀνθρώπινο φόβο, φωνάζουν ὅτι καὶ τοὺς ναοὺς πρέπει νὰ τοὺς μετατρέψουμε σὲ θέατρα καὶ τὰ σπίτια τῶν ἱερέων νὰ τὰ ἁρπάξουμε καὶ τὰ μοναστηριακὰ κτήματα νὰ τὰ δημεύσουμε, χωρὶς νὰ σκέφτονται ὅτι μερικὰ μόνο μέτρα γῆς ἀναλογοῦν σὲ κάθε ἀδελφό. Τί νὰ ποῦμε γιὰ τὶς ληστεῖες, τὶς κλοπές, τὶς χυδαιότητες καὶ τὶς προγραφές, ποὺ ἔχουν ἀναστατώσει ὅλη τὴ χώρα! Ἔχουμε αὐτοεξευτελιστεῖ μπροστὰ σ’ ὅλους τοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου. Μᾶς ἀποφεύγουν σὰν τὴν πανούκλα καὶ συνεννοοῦνται ἤδη, ὅσο ἐμεῖς ἀλληλοτρωγόμαστε, νὰ μοιραστοῦν τὴ λατρευτή μας πατρίδα!

agios-neos-ieromartys-andronikos-episkopos-perm-02

»Ἀγαπητά μου πνευματικὰ παιδιά, ὅλους ὅσοι πιστεύετε στὸ Θεό, στὴν ψυχή σας καὶ στὴν αἰώνια ζωή, ὅλους ὅσοι ἀγαπᾶτε τὴν ἁγιασμένη πατρίδα μας, σᾶς καλῶ καὶ σᾶς ἱκετεύω: Πάρτε θάρρος καὶ σταθεῖτε ὄρθιοι, ὑπερασπίζοντας τὴν πίστη μας καὶ τὴ γῆ μας. Ὁ λαὸς ἀγρίεψε, ἐπειδὴ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν Θεό. Τυφλωμένοι ὅλοι ἀπὸ τὸν διάβολο, ξεσηκώθηκαν ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου. Βοηθῆστέ τους νὰ συνέλθουν, γιατὶ βρισκόμαστε ἤδη ὄχι στὴν ἄκρη τοῦ γκρεμοῦ ἀλλὰ στὸ βάθος του. Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ρημάξαμε τὴν πατρίδα μας. Σῶστέ την ὅσοι βλέπουν καὶ κατανοεῖτε τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς!

»Καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ἀδελφοί μου, ἂς στραφοῦμε ὅλοι μὲ καρδιὰ γεμάτοι συντριβὴ στὸν Θεό, ποὺ μᾶς τιμώρησε δίκαια γιὰ τὰ ἄνομα ἔργα μας. Ἂς καταφύγουμε στοὺς ναούς, ἰδιαίτερα στὶς μέρες τῶν ἑορτῶν, καὶ ἂς ἱκετέψουμε θερμὰ τὸν Κύριο νὰ μᾶς λυπηθεῖ. Τὸ ἴδιο ἂς κάνουμε καὶ στὰ σπίτια μας κάθε πρωΐ καὶ κάθε βράδυ. Ἂς παρακινήσουμε καὶ τὰ παιδιά μας καὶ τοὺς συγγενεῖς μας ὅλους νὰ ζητήσουν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Μόνο Ἐκεῖνος μπορεῖ νὰ μᾶς σώσει τώρα, ὅπως σὲ παλαιότερα δύσκολα χρόνια ἔσωσε τοὺς προγόνους μας…».

Ἐμπνευσμένη ἐγκύκλιο ποὺ ἀπηύθυνε στὸ ποίμνιό του ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς ἐπίσκοπος Ἀνδρόνικος τοῦ Πέρμ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πνευματικὴ «ἀκτινογραφία» τῆς ἐποχῆς μας καὶ ἡ λύση ὅλων τῶν προβλημάτων μας.

Ἡγουμένου Δαμασκηνοῦ (Ὀρλόφσκι) ερομάρτυς νδρόνικος ρχιεπίσκοπος Πέρμ (1870-1918), Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου, Ὡρωπὸς Ἀττικῆς 2011, σσ 20-22.

Περισσότερα, σχετικὰ μὲ τὴν διδασκαλία καὶ τὴν ζωὴ τοῦ ἱερομάρτυρος Ἀνδρονίκου, θὰ βρῆτε στὸ βιβλίο ΕΝΑΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ τῆς ἐκδόσεως Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου.

ceb1ceb3-ceb1cebdceb4cf81cebfcebd

Advertisements