Ἐτικέττες

Τὴν Παρασκευὴ 24 Ἰανουαρίου, κατόπιν προγραμματισμένης ἐπισκέψεως, εἴχαμε τὴ χαρὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε στὸ χῶρο τοῦ Ἱδρύματός μας 25 νέα παιδιά, μαθητὲς τοῦ τμήματος 4Ε τῆς Α΄ Λυκείου τοῦ Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης, συνοδευόμενα ὑπὸ τῶν καθηγητῶν τους κ.κ.Ἑλένη Πουλημένου καὶ Νικόλαο Κροῦσο.

DSC04725DSC04726

Τὰ παιδιὰ συνέλεξαν μιὰ σεβαστὴ ποσότητα τροφίμων γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ συσσιτίου τῆς Ἐνορίας μας καὶ μᾶς προσέφεραν καὶ τὸ σημαντικὸ ποσὸ τῶν 200,00€ γιὰ τὸ Ταμεῖο τῆς Στέγης ποὺ χειμάζεται ποικιλοτρόπως κατὰ τὸ τελευταῖο διάστημα. Στὰ παιδιὰ ὁμίλησε ὁ Οἰκονόμος Γεράσιμος Φακιώλας, ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, τὰ εὐχαρίστησε δεόντως γιὰ τὴν ἐπίσκεψή τους αὐτὴ καὶ τὰ συμβούλευσε γιὰ τὴν περαιτέρω πορεία τῆς ζωῆς τους.

DSC04740

Δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας νὰ εὐχαριστήσουμε καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ βῆμα τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς καθηγητές τους γιὰ τὴν ἐπίσκεψή τους αὐτὴ σὲ μιὰ περίοδο ποὺ ἐλάχιστοι σκέπτονται νὰ ἔλθουν καὶ νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸν Χριστὸ ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, αὐτὴ τοῦ «ἐλαχίστου ἀδελφοῦ».

DSC04727DSC04729DSC04730DSC04734DSC04735DSC04736DSC04738DSC04739

Ἀναμένουμε ὅπως μᾶς ὑποσχέθηκαν τὴν ἐπάνοδό τους γιὰ μιὰ νέα ἐπίσκεψη στοὺς τροφίμους τῆς Στέγης μας, ποὺ λαχταροῦν τὴ χαρά, τὸ γέλιο καὶ τὴ ζωντάνια τῶν παιδιῶν!!!