Ἐτικέττες

,

ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΑΒΓΔΕ

 

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

12345678