Ἐτικέττες

, ,

Κατὰ παράκλησιν τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου Νικολάκη, Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, ἡ Ὁσιολογιωτάτη Μοναχὴ Ἰσιδώρα, Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἱεροθέου Μεγάρων, γνωστὴ καὶ δεινὴ Ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μας, συνέθεσε τὸ κατωτέρω ἀπολυτίκιον πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, τὸ ὁποῖο στὸ ἑξῆς θὰ ἀκούγεται στὸν Ἱερό μας Ναὸ καὶ τὸ Παρεκκλήσιο, προκειμένου νὰ αἰσθανόμαστε ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Κυψέλης πιὸ οἰκεία καὶ ἐντονώτερα προσευχόμενη γιὰ μᾶς τὴν Μεγαλομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, εἰκόνα τῆς ὁποίας ἔχουμε τὴν εὐλογία νὰ φυλάσσεται στὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας μας.

 DSC_0049

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

(ποίημα καθηγουμένης Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης)

Λοιμικῆς ἐκ τῆς νόσου, ἐν Ἀθήναις διέσωσας, πάλαι τοῦ λαοῦ σου τὸ πλῆθος, ὦ Βαρβάρα πανεύφημε· τιμῶντες δὲ τὸ θαῦμά σου καὶ νῦν, Ἁγίου Γεωργίου ὁ Ναός, Ἀποστόλων τε τῶν δώδεκα ἐν αὐτῷ, ἐν τῇ Κυψέλῃ ᾄδουσι. Χαίροις Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ, χαίροις πιστῶν ὑπέρμαχε· χαίροις ἡ παρεστῶσα συμπαθῶς, ἐν θλίψεσιν ἑκάστοτε.

Διαφημίσεις