Ἐτικέττες

 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2013 – 2014

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου

5.00μ.μ. Ἑσπερινός, Ὄρθρος

καὶ οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων

 

Τρίτη 24/12 Ἁγ.Εὐγενίας

6.45π.μ. Μέγας Ἑσπερινὸς τῶν Χριστουγέννων

καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ.Βασιλείου

Τετάρτη 25/12 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

5.00 – 8.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

8.30 – 10.00π.μ. Β΄ Θεία Λειτουργία

Πέμπτη 26/12 Ἡ Σύναξις τῆς Θεοτόκου

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Παρασκευὴ 27/12 Ἁγ.Στεφάνου

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 

Σάββατο 28/12

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 

Κυριακὴ 29/12 Μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Τετάρτη 1/1/2014 ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ – Μεγάλου Βασιλείου

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Δοξολογία ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει

Εὐλογία – Κοπὴ Βασιλόπιττας

Παρασκευὴ 3/1

5.00μ.μ. Οἱ Μεγ.Ὧρες τῶν Θεοφανείων

καὶ ὁ Ἑσπερινός

Σάββατο 4/1

7.00π.μ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

Κυριακὴ 5/1 Πρὸ τῶν Φώτων

7.00π.μ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασμὸς

5.30μ.μ. Ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῶν Θεοφανείων

Δευτέρα 6/1 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

7.00π.μ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασμὸς

Τρίτη 7/1 Ἁγ.Ἰωάννου Προδρόμου

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ

Ι.ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΝΑΡΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2013-2014

Τετάρτη 25/12 Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

5.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 

Κυριακὴ 29/12 Μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 

Τετάρτη 1/1/2014

Περιτομὴ Κυρίου – Μεγ.Βασιλείου

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Δοξολογία ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει

Εὐλογία – Κοπὴ Βασιλόπιττας

 

Κυριακὴ 5/1 Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων

7.00π.μ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασμὸς τῶν Θεοφανείων

 

Δευτέρα 6/1 Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια

7.00π.μ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασμὸς τῶν Θεοφανείων

 

Advertisements