Ἐτικέττες

,

Τὴν Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013, εἴχαμε τὴν ἰδιαίτερη χαρὰ νὰ φιλοξενήσουμε στὴ Στέγη μας τὴν Α΄ Λυκείου τοῦ Ἀρσακείου Ψυχικοῦ (μιὰ ὁμάδα 25 περίπου παιδιῶν) ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦν ἀπὸ κοντὰ τὸ ἔργο ποὺ συντελεῖται στὴν ἐνορία μας. Ταὐτοχρόνως μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση ὑποδεχθήκαμε 15 παιδάκια ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο «Τὸ Μέλι», ποὺ κάθε χρόνο μᾶς τιμοῦν μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴν ἔμπρακτη (σὲ διάφορα τρόφιμα) βοήθειά τους. Μέσα λοιπὸν στὴ Στέγη μας φιλοξενήσαμε γιὰ λίγο ὅλες τὶς ἡλικιακὲς ὁμάδες, μικρὰ παιδάκια, ἐφήβους, ἐνηλίκους καὶ ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας.

Τὰ παιδάκια ἀφοῦ μᾶς προσέφεραν μιὰ ἱκανὴ ποσότητα τροφίμων ποὺ θὰ βοηθήσουν τὴ Στέγη μας στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο της καὶ ἀφοῦ τραγούδησαν τὰ κάλαντα σὲ κάποιους ἀπὸ τοὺς ὀρόφους μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ Λυκείου ἔφυγαν ἀποκομίζοντας γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ γλυκὲς ἀναμνήσεις καὶ τὶς πλούσιες εὐχὲς τῶν τροφίμων κυρίων καὶ κυριῶν τῆς Στέγης μας.

Τὰ παιδιὰ τοῦ Λυκείου ἔχοντας ὀργανώσει ἕνα πλούσιο πρόγραμμα ἀπὸ κάλαντα τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα καὶ πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ ὅλες σχεδὸν τὶς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, δίνοντας μιὰ πολὺ ἰδιαίτερη νότα στὴν ἐπίσκεψή τους στὸ Ἵδρυμά μας. Μᾶς προσέφεραν τρόφιμα (γάλα, λάδι καὶ ζάχαρη) ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴ σίτιση τῶν 120 περίπου ἀτόμων ποὺ καθημερινῶς σιτίζονται ἀπὸ τὴ Στέγη μας καὶ τὸ ποσὸ τῶν 111,00€ γιὰ τὸ Ταμεῖό μας, δίνοντας μιὰ ἀνακούφιση στὰ μεγάλα καὶ πιεστικὰ προβλήματα ποὺ συνεχῶς καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε.

Στὸ τέλος τοῦ προγράμματός τους ἀφοῦ δέχθηκαν ἕνα μικρὸ κέρασμά μας, ἄκουσαν τὸν π.Γεράσιμο, ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, νὰ τοὺς περιγράφει τὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας, τὶς συνθῆκες καὶ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει καθημερινῶς ἡ Στέγη μας καὶ οἱ τρόφιμοί της, τὴν ἀγωνία καὶ τὸν κόπο τοῦ Προέδρου τοῦ Ε.Φ.Τ. καὶ τῆς Στέγης, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη, γιὰ τὴν διατήρηση καὶ συνέχιση καὶ τῶν δύο αὐτῶν προσπαθειῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ.Γεωργίου. Διεπίστωσαν πόσο μεγάλο εἶναι τὸ ἔργο καὶ ἡ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὴν κοινωνία μας, ὄχι μόνο σὲ εὔκολες ἐποχές, ἀλλὰ κυρίως μέσα στὴν κρίση ποὺ βιώνουμε ὅλοι μας. Στηριζόμενοι ὅμως στὴ βοήθεια τῶν ἐνοριτῶν μας, ἀλλὰ πάνω ἀπ’ ὅλα στὴ ζωντανὴ παρουσία καὶ παρέμβαση τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ στὴν ἀδιάλειπτη πρεσβεία του πρὸς τὸν Ἅγιο Θεό, ἐπιβιώνουμε ἀκόμα. Ἐλπίζουμε καὶ παρακαλοῦμε ὁ Κύριος καὶ ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος νὰ συνεχίζουν νὰ στηρίζουν καὶ νὰ εὐλογοῦν αὐτὴν τὴν προσπάθεια καὶ τὸ ἔργο ὅλων ὅσων προσφέρουν ποικιλοτρόπως γιὰ τὸ καλὸ τοῦ «ἐλάχιστου ἀδελφοῦ».

Εὐχαριστοῦμε τοὺς καθηγητές, τὶς Νηπιαγωγοὺς καὶ τοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν ποὺ ἀποφάσισαν τὴν ἐπίσκεψη αὐτὴ καὶ εὐχόμαστε νὰ ἀποκόμισαν μιὰ γλυκιὰ γεύση ἀπὸ τὴν προσφορὰ ἀγάπης καὶ χαρᾶς σὲ ὅσους λαχταροῦν ἔστω καὶ ἕνα χαμόγελο ποὺ θὰ φωτίζει γιὰ πολὺ καιρὸ τὴ ζωή τους.

DSC_1208DSC_1219DSC_1220DSC_1226DSC_1233DSC04635DSC04636DSC04637DSC04646DSC04654DSC04655DSC04656DSC04657DSC_1290DSC_1291DSC_1325DSC_1327DSC_1331DSC_1307DSC04668

Advertisements