Τὴν περασμένη Πέμπτη ἐνημερωθήκαμε τηλεφωνικῶς ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα «Γεωργίου Σίμου, Μιχαὴλ & Ἄννης Σίμου, Θεοδώρου & Αἰκατερίνης Καρακατσάνη» ὅτι ἀπεβίωσε τὸ ἱδρυτικὸ μέλος τοῦ φιλανθρωπικοῦ ὀργανισμοῦ, Ἄννα Σίμου.

Ὁμοφώνως τὸ Δ.Σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας καὶ τῆς Στέγης Γερόντων, ποὺ ἔχουν πολλαπλῶς καὶ σὲ ἀνύποπτο χρόνο ἐνισχυθεῖ οἰκονομικῶς ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα, ἀπεφάσισε τὴ συμμετοχὴ στὸ βαρύτατο πένθος τῆς οἰκογενείας τῆς ἐκλιπούσης καὶ τὴν ἐκπροσώπησή του ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Προέδρου του, Ἀρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη. Ὅμως λόγῳ ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων τοῦ Προέδρου, τὸ καθῆκον αὐτὸ ἀνέλαβε ὁ Οἰκον. Νικόλαος Χομπιτάκης, ὁ ὁποῖος ἐξουσιοδοτήθη νὰ διαβιβάσει τὰ θερμὰ συλλυπητήρια τοῦ Προέδρου καὶ τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. στὰ μέλη τῆς οἰκογενείας τῆς ἐκλιπούσης.

Ἡ σεμνὴ τελετὴ ἔλαβε χώρα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ.Παρασκευῆς Καλλιπόλεως, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ.κ.Προκοπίου, τὸ Σάββατο 7 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 12η μεσημβρινή.

Διαβιβάζουμε καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ βῆμα τῆς ἠλεκτρονικῆς σελίδας τοῦ Ναοῦ μας τὰ θερμότατα καὶ βαθύτατα συλλυπητήριά μας στὴν οἰκογένεια τῆς Ἄννης Σίμου καὶ εὐχόμαστε ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύσει τὴν εὐλογημένη ψυχή της ἐν χώρᾳ ζώντων μετὰ Ἁγίων καὶ Δικαίων. Εὐχόμαστε ἐπίσης τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας της ὅπως καὶ τὰ μέλη τοῦ  συλλόγου ποὺ μὲ τόσους κόπους καὶ ἀγωνίες ἵδρυσε νὰ συνεχίσουν τὸ πολυσχιδὲς φιλανθρωπικό της ἔργο, ὥστε νὰ τιμήσει τὴ μνήμη της καὶ νὰ χαρίσει μεγαλύτερη ἀνάπαυση στὴν ψυχή της.

Advertisements