Ἐτικέττες

, ,

ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜ.ΠΕΛΕΚΑΣΗ. ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟ (ΤΕΜΠΛΟ) Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΧΕΙΡ Δ.Σ.ΠΕΛΕΚΑΣΗ. ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟ (ΤΕΜΠΛΟ) Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 11 πρὸς Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου

θὰ τελεσθεῖ στὸ Ναό μας Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν

Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ.

Ὥρα ἐνάρξεως: 8.00μ.μ.

Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης δὲν θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία.