Ἐτικέττες

,

Παραμονή, 3 Δεκεμβρίου

6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς

μετ’ ἀρτοκλασίας καὶ θείου κηρύγματος

 

Κυριώνυμος, 4 Δεκεμβρίου

7:00π.μ. Ὄρθρος καὶ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία.

Ἐν συνεχείᾳ λιτάνευσις τῆς Ἱ. Εἰκόνος διὰ τῶν ὁδῶν

Ζακύνθου, Σπετσῶν καὶ Εὐβοίας

καὶ τέλος τὸ Κτιτορικὸ Μνημόσυνο τῶν

ἀειμνήστων Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης

Κανάρη καὶ τῶν Ἀνακαινιστῶν, Εὐεργετῶν

καὶ Δωρητῶν αὐτοῦ.

5.00μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ

Ἱ. Παράκλησις τῆς Ἁγίας.

Παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ φιλέορτοι καὶ φιλακόλουθοι ἀδελφοί μας, νὰ τιμήσουν μὲ τὴν παρουσία τους τὴν Μεγαλομάρτυρα τοῦ Κυρίου, συμπροσευχόμενοι μαζί μας πρὸς Αὐτήν, ὅπως ἐξιλεώσει τὸν Κύριο ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τῆς πατρίδας μας.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ