Ἐτικέττες

,

ευχελαιο

Σήμερα Τετάρτη 27 Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ στὸ Ναό μας τὸ Ἱ.Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου.

Ὥρα ἐνάρξεως: 5.00μ.μ.

Μετὰ τὸ πέρας αὐτοῦ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ καθιερωμένη ἑβομαδιαῖα Σύναξη Μελέτης Ἁγ.Γραφῆς μὲ τὸν π.Γεράσιμο.