Ἐτικέττες

Σαρανταλείτουργο λέγεται ἡ τέλεση τῆς Θ.Λειτουργίας γιὰ σαράντα συνεχεῖς ἡμέρες. Οἱ σαράντα αὐτὲς λειτουργίες γίνονται ὑπὲρ ὑγείας ζώντων καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων χριστιανῶν.

Συνήθως στὶς ἐνορίες τελεῖται Σαρανταλείτουργο ὑπὲρ ζώντων καὶ κεκοιμημένων τὶς ἡμέρες τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων ἀπὸ 15 Νοεμβρίου μέχρι τὴν 25η Δεκεμβρίου. Δὲν τελεῖται σαρανταλείτουργο κατὰ τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, γιατὶ στὶς πένθιμες καὶ αὐστηρὲς ἡμέρες τῆς νηστείας δὲν γίνονται Λειτουργίες παρὰ μόνο τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακή.

Ἡ πράξη αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας μας στηρίζεται στὴ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ τὸ βράδυ τῆς Μ.Πέμπτης, ὅταν τέλεσε τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία στὸ Μυστικὸ Δεῖπνο, εἶπε ὅτι τὸ Αἷμά Του εἶναι τὸ αἷμα ποὺ χύνεται ὑπὲρ τῶν πιστῶν του «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον». Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Χριστοῦ μαρτυροῦν ὅτι ἡ Θ.Λειτουργία εἶναι θυσία λατρευτικὴ καὶ εὐχαριστήρια, ἱκετευτικὴ καὶ πρεσβευτική. Ἀλλὰ συγχρόνως εἶναι καὶ θυσία ἐξιλασμοῦ, δηλαδὴ θυσία γιὰ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας.

1_(9)

Βασιζόμενοι λοιπὸν στὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας, μνημονεύουμε μετὰ τὸν ἁγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων καὶ τοὺς κεκοιμημένους μας καὶ μάλιστα ὀνομαστικά, γιατὶ πιστεύουμε ὅτι οἱ ψυχές τους ἔχουν μεγάλη ὠφέλεια, ὅταν γίνεται δέηση ὑπὲρ αὐτῶν μέσα στὴ Θ.Λειτουργία. Ἐπειδὴ καὶ ἂν ἀκόμη εἶναι ἁμαρτωλοὶ αὐτοὶ ποὺ μνημονεύουμε, ἐμεῖς προσφέρουμε «Χριστὸν ἐσφαγιασμένον ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων» καὶ παρακαλοῦμε τὸ Θεὸ νὰ γίνει σπλαγχνικὸς γιὰ μᾶς καὶ γι’ αὐτούς. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει ὅτι ἡ μνημόνευση τῶν ὀνομάτων τῶν κεκοιμημένων στὴ Θ.Λειτουργία εἶναι καθιερωμένη ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, ποὺ νομοθέτησαν νὰ μνημονεύονται καὶ οἱ κεκοιμημένοι στὴν Εὐχαριστία, γιατὶ ἤξεραν ὅτι φέρνει σ’ αὐτοὺς «πολλὴν ὄνησιν» (μεγάλη ὠφέλεια). Διότι ὅταν στέκει ἕνας ὁλόκληρος λαὸς καὶ συμπροσεύχεται, ὅταν ὑπάρχουν ἱερεῖς ποὺ τελοῦν τὴ φρικτὴ θυσία τοῦ Σταυροῦ, πῶς νὰ μὴ κάνουμε τὸ Θεὸ νὰ φανεῖ ἵλεως καὶ σπλαγχνικὸς πρὸς τοὺς κεκοιμημένους μας.

Ὅταν κάνουμε Σαρανταλείτουργο δὲν πρέπει νὰ ἀρκούμαστε στὸ νὰ προσφέρουμε μόνο τὰ δῶρά μας γιὰ νὰ μνημονεύονται τὰ ὀνόματα μόνο (ζώντων καὶ κεκοιμημένων). Πρέπει νὰ συμμετέχουμε στὴ Θ.Λειτουργία. Νὰ προετοιμαζόμαστε κατάλληλα μὲ ἐξομολόγηση καὶ προσευχή. Νὰ κοινωνοῦμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἡ χάρη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ δὲν ἔρχονται μαγικὰ καὶ ἀπὸ μόνα τους. Χρειάζεται ἐργασία καὶ ἱδρώτας, ἀγώνας καὶ προσπάθεια, ἄσκηση πνεύματος καὶ σώματος, τέντωμα ψυχῆς καὶ λαχτάρα θείας ζωῆς, γιὰ νὰ ἀποκομίσουμε κι ἐμεῖς καὶ οἱ νεκροί μας «μέγα κέρδος καὶ πολλὴν ὄνησιν».

1

Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἀγωνιστικῆς βιωτῆς καὶ ἐν ὄψει τῆς Τεσσαρακονθήμερης νηστείας τῶν Χριστουγέννων ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ νηστεία τῆς Σαρακοστῆς ἀρχίζει μαζὶ μὲ τὸ Σαρανταλείτουργο 15 Νοεμβρίου. Κατὰ παράδοσιν μέχρι τῶν Εἰσοδίων 21 Νοεμβρίου καὶ ἀπὸ 17 ἕως 24 Δεκεμβρίου δὲν τρῶμε ψάρι, ἀπὸ 21 Νοεμβρίου ἕως 16 Δεκεμβρίου, ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς μποροῦμε νὰ τρῶμε ψάρι.

Ὅμως σὲ κάθε περίπτωση ἡ νηστεία καὶ ὁ κάθε εἴδους πνευματικὸς ἀγώνας καθορίζεται ἀπὸ τὸν Πνευματικό Πατέρα μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μόνος ἁρμόδιος ποὺ θὰ θέσει τὸ «ὕψος τοῦ πήχυ» στὸν καθένα μας στὸ νέο στίβο ποὺ καλούμαστε νὰ περάσουμε.

Εὐχόμαστε Καλὴ Σαρακοστὴ καὶ Καλὴ Δύναμη στὸν Πνευματικό σας ἀγῶνα!!!

Ἀκολουθεῖ τὸ πρόγραμμα τῶν Θείων Λειτουργιῶν ποὺ θὰ τελοῦνται καθημερινὰ στὸν Ἱερὸ Ναὸ καὶ τὰ Παρεκκλήσια τῆς Ἐνορίας μας.

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013

 

HMEΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΟΡΤΗ

Παρασκευὴ

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

15/11

Ἁγ.Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίβου

Σάββατο

16/11

Ἁγ.Ματθαίου

Κυριακὴ

17/11

Κυρ.Θ΄ Λουκᾶ

Δευτέρα

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

18/11

Ἁγ.Πλάτωνος

Τρίτη

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

19/11

Προφ.Ἀβδιοὺ

Τετάρτη

20/11

Ἁγ.Γρηγορίου Δεκαπολίτου

Πέμπτη

21/11

Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Παρασκευὴ

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

22/11

Ἁγ.Ἀρχίππου

Σάββατο

23/11

Ἁγ.Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου

Κυριακὴ

24/11

Κυρ.ΙΓ΄ Λουκᾶ

Δευτέρα

25/11

Ἁγ.Αἰκατέρινης

Τρίτη

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

26/11

Ἁγ.Στυλιανοῦ

Τετάρτη

27/11

Ἁγ.Ἰακώβου Πέρσου

Πέμπτη

28/11

Ὁσ.Στεφάνου τοῦ νέου

Παρασκευὴ

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

29/11

Ἁγ.Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ

Σάββατο

30/11

Ἁγ.Ἀνδρέου

Κυριακὴ

1/12

Κυρ.ΙΔ΄ Λουκᾶ

Δευτέρα

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

2/12

Προφ.Ἀββακοὺμ

Τρίτη

3/12

Προφ.Σοφονίου

Τετάρτη ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

4/12

Ἁγ.Βαρβάρας

Πέμπτη

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

5/12

Ἁγ.Σάββα

Παρασκευὴ

6/12

Ἁγ.Νικολάου

Σάββατο

7/12

Ἁγ.Ἀμβροσίου

Κυριακὴ

8/12

Κυρ.Ι΄ Λουκᾶ

Δευτέρα

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

9/12

Σύλληψις Ἁγ.Ἄννης

Τρίτη

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

10/12

Ἁγ.Μηνᾶ καλλικελάδου

Τετάρτη

11/12

Ὁσ.Δανιὴλ στυλίτου

Πέμπτη

12/12

Ἁγ.Σπυρίδωνος

Παρασκευὴ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

13/12

Ἁγ.Εὐστρατίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ

Σάββατο

14/12

Ἁγ.Θύρσου

Κυριακὴ

15/12

Κυρ.ΙΑ΄ Λουκᾶ

Τῶν Προπατόρων

Ἁγ.Ἐλευθερίου

Δευτέρα

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

16/12

Προφ.Ἀγγαίου

Τρίτη

17/12

Προφ.Δανιὴλ, Ἁγ.Διονυσίου

Τετάρτη ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

18/12

Ἁγ.Σεβαστιανοῦ

Πέμπτη

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

19/12

Ἁγ.Βονιφατίου

Παρασκευὴ

20/12

Ἁγ.Ἰγνατίου

Σάββατο

21/12

Ἁγ.Ἰουλιανῆς

Κυριακὴ

22/12

Κυρ. πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως

Δευτέρα

23/12

Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 Μαρτύρων

Τρίτη

24/12

Ἁγ.Εὐγενίας

Τετάρτη

25/12

Ἡ Χριστοῦ Γέννησις

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη (πεζόδρομος Ἁγ.Ἀποστόλων)

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο Ἁγ.Νεκταρίου στὸν 1ο ὄροφο τῆς Στέγης Γερόντων (Κεφαλληνίας 19)

Καθ’ ἑκάστη Κυριακὴ (ὡς ἐπίσης καὶ κατὰ τὴν 25η Δεκεμβρίου) ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸν Ἱ.Ν.Ἁγ.Γεωργίου

καὶ στὸ Ἱ.Π.Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη

Κατὰ τὶς λοιπὲς ἡμέρες ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸν Ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ.Γεωργίου