Ἐτικέττες

, ,

Γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιά, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου, τιμήσαμε ὡς Ἐνορία τὸν Ἅγιο τοῦ αἰῶνά μας, τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ὁποίου σεμνύνεται τὸ παρεκκλήσιο τῆς Στέγης Γερόντων τοῦ Ναοῦ μας.

DSC_0144

Τὸ ἀπόγευμα τῆς 8ης Νοεμβρίου, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, ἐτελέσαμε μὲ σεμνὴ μεγαλοπρέπεια τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινό, στὸν ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Μαγκιρίδης καὶ συμπροσευχήθηκε μὲ τοὺς πατέρες τοῦ ναοῦ μας ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Βαστάκης, πρώην Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ καὶ Ἱδρυτὴς τῆς Στέγης Γερόντων. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ ὁμίλησε ὁ Πρωτ. Παναγιώτης Χαβάτζας ἀναλύοντας τὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου.

DSC_0140DSC_0141DSC_0142DSC_0145DSC_0146DSC_0147DSC_0148DSC_0149DSC_0150DSC_0152 DSC_0153DSC_0154DSC_0155DSC_0156

Τὴν ἑπομένη, 9 Νοεμβρίου, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συγγνώμης, ἐτελέσαμε τὴ Θεία Λειτουργία στὴν ὁποία προεξῆρχε ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης. Ὁμίλησε ἐπικαίρως γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου ὁ Οἰκον. Νικόλαος Χομπιτάκης καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας διαβάστηκαν τὰ κόλλυβα πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου.

DSC_0158DSC_0159DSC_0160DSC_0161DSC_0162DSC_0163DSC_0164DSC_0166DSC_0169DSC_0170DSC_0171DSC_0173DSC_0174DSC_0175DSC_0176

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας διαβάστηκε ὁ μεθέορτος ἑσπερινὸς καὶ ἡ παράκληση πρὸς τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, ὅπου ζητήσαμε ἀπὸ τὸν Ἅγιο τὴν εὐλογία, τὴν προστασία καὶ τὴ μεσιτεία του πρὸς τὸν Κύριο ποὺ λάτρεψε ὅσο τίποτα ἄλλο στὴν βασανισμένη μὰ ἁγία ζωή του. Καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν παρετέθησαν πρὸς προσκύνηση τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ποὺ ὑπάρχουν ὡς παρακαταθήκη καὶ εὐλογία τῶν ἐνοριτῶν καὶ ὅλων τῶν προσκυνητῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας.

DSC_0151