Ἐτικέττες

Μὲ λαμπρότητα καὶ ἐκκλησιαστικὴ τάξη ἑορτάσθηκε καὶ ἐφέτος τὴν 20ὴ Ὀκτωβρίου ἡ μνήμη τοῦ Ὁσ.Γερασίμου τοῦ Νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ στὴν Ἐνορία μας. Ὡς γνωστὸν τὸ βόρειο κλίτος τοῦ Ναοῦ μας εἶναι ἀφιερωμένο στὸν ἐν λόγῳ Ὅσιο καὶ ἔτσι κάθε χρόνο πανηγυρίζεται ἡ μνήμη του. Βέβαια ἡ ἑορτὴ ἔχει «χάσει» κάτι ἀπὸ τὶς παλαιότερες λαμπρὲς ἐποχές, τότε ποὺ συμμετεῖχε καὶ πλήθος Κεφαλληνίων τῆς Ἀθήνας καὶ δραστηριοποιεῖτο ἔντονα καὶ σχετικὸς Σύλλογος τῆς περιοχῆς μας. Σημεῖα τῶν καιρῶν… Ἴσως!

Τὴν παραμονὴ λοιπὸν τελέσθηκε ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν ἐφημερίων μας, ἐνῷ μᾶς τίμησε καὶ ὁ πρώην ἐφημέριος καὶ προϊστάμενος π.Κων.Βαστάκης. Μετὰ τὰ ἀναγνώσματα ὁμίλησε καταλλήλως ὁ ἑορτάζων π.Γεράσιμος Φακιώλας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στὸν βίο τοῦ Ἁγίου. Τὴν ἑπομένη τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία, ὅπου προεξῆρχε τιμητικῶς ὁ ἑορτάζων ἐφημέριός μας π.Γεράσιμος καὶ τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ π.Φιλόθεος ἀναφερθεὶς στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς ἰάσεως ἀπὸ τὸν Κύριο τοῦ δαιμονιζομένου νέου τῶν Γαδαρηνῶν καὶ τὶς ἰάσεις δαιμονιζομένων ἀπὸ τὸν ἑορταζόμενο Ὅσιο. Μετὰ τὸ πέρας της τελέσθηκε καὶ ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς Ἱ.Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ τὸ ἀπόγευμα ἡ Ἱ.Παράκλησή του.

DSC_0001DSC_0003DSC_0004DSC_0006DSC_0008

Στὸν ἑορτάζοντα π.Γεράσιμο εὐχήθηκε ὁ π.Φιλόθεος, ὅπως καὶ σὲ ὅλους τοὺς παρισταμένους ἐνορίτες μας, παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ εἰληταρίου τοῦ Ἁγίου τῆς Εἰκόνος του· «τεκνία εἰρηνεύετε καὶ μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονεῖτε».

DSC_0012DSC_0015DSC_0017DSC_0018DSC_0031 DSC_0033DSC_0041DSC_0042DSC_0045DSC_0046DSC_0048

Advertisements