Ὁ Κύριός μας μὲ μιὰ μόνο ἁπλὴ ἐρώτηση διέλυσε τὸ μανιασμένο πλῆθος τῶν Φαρισαίων ποὺ ἦταν ἕτοιμοι νὰ λιθοβολήσουν τὴ μοιχευόμενη. Αὐτὴ ἡ δύναμη, ποῦ εἶναι σήμερα;

Κάποτε ἕνας γεννημένος τυφλός, μὲ δύο σβωλάρια προχειροφτιαγμένης λάσπης στὰ μάτια, παραπατώντας πήγαινε νὰ πλυθῇ στὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωὰμ ὅπως τοῦ εἶπε ὁ Κύριος, γιὰ νὰ δῇ. Αὐτὴ ἡ ἁπλότητα, ποῦ εἶναι σήμερα;

Ὅταν ὁ Κύριος τὸ πρόσταξε, μὲ μιὰ μόνο ψαριά, καὶ μάλιστα τὴν πλευρὰ τῆς βάρκας ποὺ ἦταν δοκιμασμένα στεῖρα, τὰ δίχτυα σχίστηκαν, ἡ βάρκα γέμισε καὶ ἔγειρε.  Αὐτὴ ἡ ὑπακοὴ στὸν Κύριο, ποῦ εἶναι σήμερα;

Λίγα ψωμάκια καὶ ψαράκια, ὅταν εὐλογήθηκαν στὰ χέρια τοῦ Κυρίου μας, χόρτασαν πολλὲς χιλιάδες πεινασμένων. Αὐτὴ ἡ εὐλογία ποῦ εἶναι στὴ ζωή μας, ποῦ εἶναι σήμερα;

Μὲ ἕνα μόνο κήρυγμα τοῦ Ἀπ.Πέτρου τρεῖς χιλιάδες ψυχὲς γνώρισαν ἀλήθεια. Αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, ποῦ εἶναι σήμερα;

Ὅταν ἡ γυναίκα τοῦ Πετεφρῆ τραβοῦσε τὸν Ἰωσὴφ ἀπὸ τὰ ροῦχα γιὰ νὰ κοιμηθεῖ μαζί της, ἐκεῖνος ἔφυγε τρομαγμένος ἀπὸ κοντά της ἀφήνοντας καὶ τὸ πανωφόρι του στὰ χέρια της. Αὐτὸς ὁ φόβος τοῦ ζῶντος Θεοῦ, ποῦ εἶναι σήμερα;

Ἐκεῖνο τὸ τελευταῖο βράδυ στὴ Γεσθημανῆ ὁ Κύριός μας ἔσκυψε, πῆρε κομμένο αὐτὶ ἀπὸ τὸ χῶμα καὶ γιάτρεψε ἕναν ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες ποὺ ἀργότερα μαζὶ μὲ ἄλλους τὸν συνέλαβαν καὶ τὸν σταύρωσαν. Αὐτὴ ἡ ἀρχοντιὰ τῆς ἀγάπης, ποῦ εἶναι σήμερα;

Τὰ τείχη τῆς Ἱεριχοῦς δὲν ἔπεσαν οὔτε τὴν ἕκτη, οὔτε τὴν ὄγδοη μέρα, ἀλλὰ στὸν ἕβδομο γύρο τῆς ἕβδομης μέρας, ὅπως ἀκριβῶς ὅρισε ὁ Θεός. Αὐτὴ τὴν ὑποταγὴ ζητάει ὁ Θεὸς ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ νὰ ἐνεργήσει, ἀλλὰ ποῦ εἶναι σήμερα;

Ὁ Κύριός μας ἔπλυνε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἀκριβῶς τὰ βρώμικα πόδια καὶ τοῦ ἀγαπημένου του Ἰωάννη καὶ τοῦ ἐπιπόλαιου Πέτρου καὶ τοῦ Ἰούδα. Αὐτὸ τὸ παράδειγμα ποῦ εἶναι σήμερα;

Ὅταν τόλμησαν ὁ Ἀνανίας καὶ ἡ Σάπφειρα νὰ ποῦν ψέμματα μπροστὰ στοὺς Ἁγίους τοῦ Θεοῦ, ἔμειναν ἀκαριαῖα στὸν τόπο. Αὐτὴ ἡ ἁγιότητα ποὺ τρομοκρατεῖ καὶ καθηλώνει, ποῦ εἶναι σήμερα;

Ὅταν ὁ νεαρὸς Λὼτ διάλεξε νὰ μεταφέρει τὰ κοπάδια του στὰ καταπράσινα λιβάδια κοντὰ στὰ Σόδομα, ὁ θεῖός του Ἁβραὰμ, χωρὶς κἂν νὰ ἐξετάσει, πῆγε τὰ δικά του ἀκριβῶς ἀντίθετα γιὰ νὰ ἔχουν εἰρήνη οἱ οἰκογένειές τους. Αὐτὴ ἡ σοφία ποῦ εἶναι σήμερα;

Ὅταν ὁ Πέτρος ἄκουσε τὸ πετεινάρι ποὺ λαλοῦσε καὶ συνειδητοποίησε τί εἶχε κάνει στὸν Κύριό του, μετάνιωσε καὶ ἔκλαψε πικρά, σὰν μικρὸ παιδί. Αὐτὴ ἡ εὐαισθησία ποῦ εἶναι σήμερα;

Ὅταν κάποτε ὁ Παῦλος κλείστηκε στὴ φυλακὴ οἱ πιστοὶ ἔπεσαν στὰ γόνατα τῆς προσευχῆς. Ἡ φυλακὴ γκρεμίστηκε ἀπὸ σεισμὸ ποὺ ἔγινε τὸ βράδυ. Αὐτὰ τὰ γόνατα ποῦ εἶναι σήμερα;

Ἡ ἁπλὴ καὶ δυνατὴ πίστη ἑνὸς Ῥωμαίου ἑκατοντάρχου, ἔκανε τὸν Ἰησοῦ νὰ θαυμάσει. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ὁ Θεὸς παραδέχεται, ποῦ εἶναι σήμερα;

Μέσα στὴ Βίβλο λὲς Κύριέ μου πῶς θέλεις νὰ σὲ ἀγαπήσουμε μὲ ὁλόκληρη τὴν καρδιά μας, μὲ ὅλη τὴν ψυχή μας, τὴ δύναμη καὶ νὰ ἀγαπήσουμε τὸν πλησίον μας ὅπως τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας.

mesa-stin-kardia-mou

Κοιτάζω τὴν καρδιά μου, τὴν ψυχή μου, τὸν ἑαυτό μου πικραμένος καὶ ἀναρωτιέμαι, αὐτὴ ἡ ἀγάπη ποῦ εἶναι Κύριε…..;

Advertisements