Ἐτικέττες

Σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2013, τελέσθηκαν οἱ Ἁγιασμοὶ στὰ σχολεῖα τῆς Ἐνορίας μας (15ο Λύκειο, 60ο Γυμνάσιο, 68ο Δημοτικό, 15ο Γυμνάσιο καὶ 133ο Δημοτικὸ Ἀθηνῶν) ἀπὸ τοὺς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης.

Μέσα σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ κατατρύχεται ἀπὸ πληθώρα δοκιμασιῶν καὶ προβλημάτων ξεκινᾷ ἡ νέα σχολικὴ χρονιὰ μὲ τὴν εὐλογία τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας καὶ τὶς διάπυρες εὐχές της πρὸς τὸν Κύριο ἡ νεολαία μας νὰ ἀξιωθεῖ φωτισμοῦ, ἐνισχύσεως καὶ προόδου.

Εὐχόμαστε ὅλοι οἱ Ἱερεῖς στὰ νέα παιδιὰ φώτιση, ὑγεία καὶ πρόοδο καὶ σὲ γονεῖς καὶ δασκάλους τὴν ἐνίσχυση ἀπὸ τὸν Κύριο δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου γιὰ νὰ ξεπερνοῦν ὅλα ὅσα θὰ ἀνακύπτουν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.

15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 115ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2

15ο ΛΥΚΕΙΟ 115ο ΛΥΚΕΙΟ 260ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 160ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 68ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 168ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2133ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1133ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2