Ἐτικέττες

,

Ὕμνος στὴν Ἁγ.Ματρώνα τὴν ἀόμματο τοῦ Γέροντος Ὀνουφρίου,

Μετοχιάρη τῆς Ἱ.Μ.Ἁγ.Παντέλημονος Κοκκιναρᾶ Πεντέλης τῆς Ἱ.Μ.Πετράκη.

Σᾶς προτείνουμε νὰ τὸν ἀκούσετε ὅλον!

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓ.ΜΑΤΡΩΝΑ

 

Advertisements