Ἐτικέττες

,

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ. ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜ.ΠΕΛΕΚΑΣΗ

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ. ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜ.ΠΕΛΕΚΑΣΗ

Οἱ Ἱερὲς Παρακλήσεις πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ψάλλονται στὸν Ναό μας κατὰ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:

Ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς τήν: 1ην, 7ην, 9ην καὶ 12ην Αὐγούστου.

Ὁ Μέγας Παρακλητικὸς τήν: 2αν, 4ην, 6ην, 8ην, 11ην καὶ 13ην Αὐγούστου.

Τὴν 14η Αὐγούστου κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ θὰ ψαλλοῦν τὰ Ἐγκώμια τῆς Παναγίας μας.

Ὥρα ἐνάρξεως: 6.30μ.μ.