Ἐτικέττες

ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Πανηγυρίζει τὸ προσεχὲς Σάββατο τὸ Ἱ.Μετόχιον Ἁγ.Παντελεήμονος Κοκκιναρᾶ Πεντέλης τῆς Ἱ.Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη.

Δεῖτε τὸ πρόγραμμα ἐδῶ.