Ἐτικέττες

,

Ἡ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ μέσῳ τοῦ Κοινοφελοῦς Ἱδρύματος ΤΙΜΑ προσφέρει δωρεὰν λογιστικὲς ὑπηρεσίες σὲ ἡλικιωμένους ποὺ δὲν ἔχουν πρόσβαση σὲ Η/Υ γιὰ τὴν ὑποβολὴ φορολογικῶν δηλώσεων.

Τὸ πρόγραμμα ἀπευθύνεται σὲ ἡλικιωμένους:

   Ἄνω τῶν 65 ἐτῶν

   Εἰσόδημα ἕως 8.500,00€

   Ἀδυναμία πρόσβασης στὸ διαδίκτυο

   Ἐνοικιαστὴς ἢ ἰδιοκτήτης ἑνὸς ἀκινήτου ἕως 80μ2 τὸ ἀνώτερο

   Ἰδιοκτήτης αὐτοκινήτου ἕως 1.400cc

   Καμμία ἀλλαγὴ στὸ Ε9 τὰ τελευταῖα ἔτη

Ἀπαραίτητα ἔγγραφα γιὰ τὴ συμπλήρωση τῆς δήλωσης:

   Ἀστυνομικὴ ταυτότητα

   Ἐνημερωτικὸ σημείωμα συντάξεων τελευταίου τριμήνου, ἀπὸ τὸν ἀσφαλιστικό τους φορέα

   Ἀντίγραφο φορολογικῆς δήλωσης οἰκονομικοῦ ἔτους 2012

   Ἀποδείξεις καταβολῆς ἐνοικίου καὶ μισθωτήριο (γιὰ ἐνοικιαστὲς)

   Ἀποδείξεις ἐξόδων

   Λογαριασμὸς ΔΕΗ

   Ἄδεια κυκλοφορίας αὐτοκινήτου (γιὰ ἰδιοκτῆτες αὐτοκινήτων)

Χῶρος ἐξυπηρέτησης: Κοδράτου 4 (στάση Μεταξουργεῖο) ἰσόγειο (ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 :00-17:00.

Τηλ. : 211-3499750

Advertisements