Ἐτικέττες

, , ,

Τὸ Σάββατο 29 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. μὲ τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἄρχισαν οἱ ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τῶν 12 Ἀποστόλων, ἐπ’ ὀνόματι τῶν ὁποίων τιμᾶται τὸ ἱστορικὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Κων.Κανάρη, ποὺ κοσμεῖ τὴν Ἐνορία μας.

Κατὰ τὴν ἀκολουθία προεξῆρχε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Πήλιος προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἁγ.Γεωργίου Ἐλευσῖνος, ποὺ ἐκόσμησε μὲ τὴν παρουσία του τὴν Πανήγυρή μας. Ὁμιλητὴς ὑπῆρξε ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης, μὲ θέμα «Ἀποστολικὸ ἔργο καὶ ἀποστολικὴ διαδοχή», ἀναπτύσσοντας τὴ πολυσχιδῆ δράση καὶ προσφορὰ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ θεσμὸ τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῆς ἀρτοκλασίας καὶ ἀκολούθησε λιτανεία, μὲ τὴ συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν, κατὰ τὴν ὁποία ἔγινε εἰδικὴ δέηση ἔμπροσθεν τοῦ Ἀττικοῦ Θεραπευτηρίου, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἰατρῶν καὶ ἐργαζομένων ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τὴν ταχεῖα ἀνάῤῥωση τῶν περιθαλπομένων. Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο ἔγινε ἡ ἀπόλυση, διανεμήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς ὁ εὐλογηθεὶς ἄρτος καὶ ἀναχωρήσαμε πλήρεις εὐλογιῶν γιὰ τὶς οἰκίες μας.

Τὴν ἑπομένη ἐτελέσθη ἡ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἐνορίτες κατεκλυσαν τὸ Παρεκκλήσιο καὶ τὸν πεζόδρομο ποὺ τὸ περιβάλει· ὁμίλησε δὲ ἐπικαίρως ὁ ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ μας, Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Χαβάτζας. Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας μετὰ τὸν Μεθέορτο Ἑσπερινὸ παρουσίᾳ καὶ πάλι πλήθους πιστῶν ἐτελέσθη ὁ Παρακλητικὸς Κανόνας πρὸς τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους.

Ἔτσι ἁπλὰ καὶ εὐλογημένα ἐτίμησε ἡ Ἐνορία μας τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, τοὺς δώδεκα πολύφωτους ἀστέρας τοῦ νοητοῦ στερεώματος τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς στύλους τῆς πίστεώς μας.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὶς ἀρχὲς καὶ τὸ Δῆμο γιὰ τὴ φροντίδα τῆς καθαριότητας καὶ τὴν εὐταξία κατὰ τὴ λιτανεία καὶ τοὺς συνεργάτες τοῦ Ναοῦ ποὺ ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν καλύτερη διεξαγωγὴ τοῦ Πανηγυριοῦ μας. Καὶ τοῦ χρόνου!

100_1352100_1353100_1355100_1359100_1360100_1361100_1365100_1373100_1374100_1377100_1383100_1388 100_1391100_1392