Ἐτικέττες

, , ,

Tὸ Σάββατο 8 Ἰουνίου πραγματοποιήθηκε ἡ προγραμματισμένη προσκυνηματική μας ἐκδρομὴ στὴν Πάτρα καὶ τὸ Αἴγιο. Ξεκινήσαμε ἀπὸ τὴν Κυψέλη στὶς 7 τὸ πρωὶ καὶ ἔπειτα ἀπὸ τρίωρο ταξίδι φθάσαμε στὴν Πάτρα, στὸν προσκυνηματικὸ Ἱ.Ναὸ τοῦ πολιούχου Ἁγ.Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Προσκυνήσαμε τὰ τμήματα τῆς Κάρας καὶ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου, ἐπάνω στὸν ὁποῖο σταυρώθηκε χιαστὶ καὶ ἀκούσαμε γιὰ τὸν Ἅγιο καὶ τὸ Ναό του ἀπὸ τὸν Διάκονο π.Ἀντώνιο. Ἔπειτα προσκυνήσαμε καὶ στὸν παλαιὸ Ναὸ τὸν τάφο τοῦ Ἁγίου καθὼς ἐπίσης καὶ στὸ Ἁγίασμα.

Στὴ συνέχεια καὶ ἔπειτα ἀπὸ διαδρομὴ μίας περίπου ὥρας φθάσαμε στὴν ἱστορικὴ καὶ παλαιὰ Ἱ.Μονὴ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας, ὅπου προσκυνήσαμε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κειμήλια τῆς πίστεώς μας, τὰ Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου μας, ἤτοι τεμάχιο Τιμίου Ξύλου, Σπόγγου, Λόγχης, Χλαμύδας καὶ Ἥλων καθὼς καὶ τὰ Ἱ.Λείψανα τοῦ Κτίτορος τῆς Μονῆς Ὁσ.Λεοντίου, τοῦ ὁποίου τὸ Ἀσκητήριο θαυμάσαμε ἀπὸ μακριά, ἀφοῦ βρίσκεται σὲ ἀπόκρημνο σημεῖο ἐπάνω ἀπὸ τὴ Μονή. Ξεναγηθήκαμε στὸ Καθολικὸ ἀπὸ τὸν π.Λεόντιο καὶ εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀγοράσουμε τὸ ἐξαιρετικὸ ἐργόχειρο τῆς Μονῆς, δηλαδὴ γλυκὸ τοῦ κουταλιοῦ τριαντάφυλλο.

Ἑπόμενη στάση γιὰ ξεκούραση καὶ μεσημεριανὸ φαγητὸ ἔγινε στὴν παραλία λίγο ἔξω ἀπὸ τὸ Αἴγιο πρὸς Πάτρα. Ἀφοῦ θαυμάσαμε τὸν πανέμορφο Πατραϊκὸ Κόλπο κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ φαγητοῦ ἀναχωρήσαμε μὲ κατεύθυνση τὸ τελευταῖο Μοναστῆρι, τὴν Γυναικεία Ἱ.Μονὴ Ἁγ.Ἰωάννου Θεολόγου Βερίνου. Σὲ ὑψόμετρο περίπου 1.000μ. ὑψώνεται ἕνα μοναδικὸ γιὰ τὴν περιοχὴ οἰκοδόμημα, κτισμένο ἀπὸ τὸν μακαριστὸ π.Εὐσέβιο Γιαννακάκη, πρ.ἐφημέριο τοῦ Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ στεγάσει τὴν ἀδελφότητα. Προσκυνήσαμε τὸν ἠγαπημένο μαθητὴ τοῦ Κυρίου, τὸν τάφο τοῦ ἀειμνήστου γέροντος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ ἀδελφότητα ἔχει ἐκδώσει ἕνα πολὺ ὄμορφο βιβλίο καὶ κερασθήκαμε ἀπὸ τὶς μοναχὲς κάτω ἀπὸ ἕναν ὡραῖο πλάτανο στὴν εἴσοδο τῆς παλαιφάτου Μονῆς, γιὰ τὴν ἱστορία τῆς ὁποίας μᾶς ἀνέφερε συνοπτικῶς λίγα λόγια ἡ ὑπεύθυνος μοναχή.

Ἐπιστρέψαμε στὴν Κυψέλη περίπου στὶς 9 τὸ βράδυ πλήρεις εὐλογιῶν ἀπὸ τὰ σεμνώματα τῆς πίστεώς μας δίνοντας ραντεβοῦ γιὰ νέες πνευματικὲς καὶ ὡφέλιμες ἐξορμήσεις ἀπὸ τὸν ἑπόμενο Σεπτέμβριο. Ἀπὸ τὸ προσκύνημα  καὶ τὴν λαχειοφόρο ἀγορὰ συγκεντρώθηκαν 385,00€, τὰ ὁποῖα κατατέθηκαν στὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο ταμεῖό μας ὑπὲρ τῆς Στέγης Γερόντων.

DSC04541 DSC04542DSC04545DSC04546DSC04547DSC04548 DSC04551DSC04555DSC04556DSC04562DSC04564DSC04566DSC04567DSC04569DSC04571DSC04572DSC04574DSC04576DSC04578DSC04579DSC04580DSC04584DSC04585DSC04589DSC04591

Advertisements