Ἐτικέττες

, ,

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

6.00μ.μ. Ἑσπερινὸς τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων

7.15μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Δευτέρας – Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00π.μ. Ὧρες, Ἑσπερινὸς καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

6.00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο

7.15μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Τρίτης – Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00π.μ. Ὧρες, Ἑσπερινὸς καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

6.00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο

7.15μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Τετάρτης – Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ

7.00π.μ. Ὧρες, Ἑσπερινὸς καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

4.30μ.μ. Ἱερὸν Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου

7.15μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Πέμπτης – Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ

5.00π.μ. Α’ Θεία Λειτουργία. 6.00 – 8.00π.μ. Θ.Κοινωνία

8.00π.μ. Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ.Βασιλείου

7.00μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Παρασκευῆς – Ἀκολουθία τῶν Παθῶν

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΪΟΥ

8.00π.μ. Μεγ. Ὧρες καὶ ὁ Μέγ. Ἑσπερινὸς τῆς Ἀποκαθηλώσεως

6.45μ.μ. Ὄρθρος Μεγ.Σαββάτου – Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

9.15μ.μ. (περίπου) Ἔξοδος Ἐπιταφίου καὶ Λιτάνευσις διὰ τῶν ὁδῶν: ΙΘΑΚΗΣ – ΣΠΟΡΑΔΩΝ – ΣΥΡΟΥ – ΙΩ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΘΑΚΗΣ – ΝΑΟΣ

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ

5.00π.μ. Α’ Θεία Λειτουργία. 6.30 – 8.00π.μ. Θ.Κοινωνία

8.00π.μ. Μέγ. Ἑσπερινὸς τῆς Ἀναστάσεως

καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ.Βασιλείου

11.00μ.μ. Ἡ Παννυχίς

12ν. Ἀνάστασις καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 5 ΜΑΪΟΥ

7.00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης καὶ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 6 ΜΑΪΟΥ

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Μετὰ τὸ πέρας της θὰ ἐπακολουθήσει Λιτάνευσις τῆς Ἱ.Εἰκόνος καὶ τοῦ Ἱ.Λειψάνου τοῦ Ἁγίου διὰ τῶν ὁδῶν: ΙΘΑΚΗΣ – ΚΥΨΕΛΗΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

6.30μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Ἱ.Παράκλησις τοῦ Ἁγίου

 

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ

ΑΓ.ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 8 ΜΑΪΟΥ

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 10 ΜΑΪΟΥ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 11 ΜΑΪΟΥ

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία