Ἐτικέττες

,

Τὴν προσεχῆ Κυριακή, 21 Ἀπριλίου 2013, θὰ τελεσθεῖ στὸν Ναό μας τὸ Μνημόσυνο τῶν Κτιτόρων, Εὐεργετῶν, Δωρητῶν καὶ Ἀνακαινιστῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας.

Παρακαλοῦμε τοὺς εὐλαβεῖς ἐνορίτες μας νὰ συμμετάσχουν στὴν Ἀκολουθία αὐτὴ συμπροσευχόμενοι γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ποὺ μᾶς χάρισαν αὐτὸ τὸ κόσμημα τῆς Ναοδομίας τῆς πόλης μας, τὸν εὐλογημένο Οἶκο τοῦ Κυρίου τῆς Δόξης καὶ τοῦ μέγα Ἀρχιστρατήγου Του, Τροπαιοφόρου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ θαυματουργοῦ.

Ἡ τιμὴ πρὸς ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐνίσχυσαν παντοιοτρόπως τὴν ἀνοικοδόμηση, τὴν ἁγιογράφηση, τὸν ἐξωραϊσμὸ καὶ τὴν συντήρηση τοῦ Ναοῦ μας εἶναι ἐπιβεβλημένη καὶ εὐλογημένη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο ποὺ ζητᾶ τὴν ἀναγνώριση καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη ἀπὸ τοὺς εὐεργετηθέντες, ὡς τὸ ἐλάχιστο ἀντίδωρο τῆς εὐεργεσίας. Ὅταν εἴμαστε εὐγνώμονες πρὸς ὅλους ὅσους μᾶς βοηθοῦν καὶ μᾶς προσφέρουν ἔστω καὶ τὸ παραμικρό, τότε ὁ Κύριος ἴσως συγκινηθεῖ καὶ μᾶς προσφέρει καὶ ἄλλους εὐργέτες, καὶ ἴσως κάποτε χαρίσει καὶ σὲ ἐμᾶς τὴ γλυκύτητα τῆς ἀναγνώρισης γιὰ ὅποιο ἐλάχιστο καλὸ προσφέρουμε στοὺς ἄλλους.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements