Ἐτικέττες

, ,

Τὴν Τετάρτη 9 Ἀπριλίου τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη, ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Ὅπως κάθε χρόνο ζήσαμε τὴν ἀρχαιοπρεπῆ μεγαλοπρέπεια τῆς Λειτουργίας τοῦ Ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου μὲ τὴ συμμετοχὴ ἀρκετῶν ἐνοριτῶν μας. Ἡ κατάνυξη ἔκδηλη καὶ ἡ συμμετοχὴ στὸ μυστήριο τῶν μυστηρίων ἀθρόα. Εἴχαμε ἐπίσης τὴ μεγάλη χαρὰ καὶ τιμὴ νὰ συμπροσευχηθεῖ μαζί μας καὶ ὁ π.Κωνσταντῖνος Βαστάκης, πρώην προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας.

Ὅπως μᾶς εἶπε στὴ σύντομη ὁμιλία του ὁ π.Φιλόθεος ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων τελοῦνταν σχεδὸν καθημερινῶς, μιὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὸ τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκτὸς Σαββάτου καὶ Κυριακῆς μέσα στὴν Τεσσαρακοστὴ ἀπαγορεύεται ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἔτσι γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἀγωνιζομένων χριστιανῶν ποὺ παλεύουν ὄχι πρὸς σάρκα καὶ αἷμα, ἀλλὰ μὲ τὸν κοσμοκράτορα τοῦ κόσμου τούτου καὶ μὲ τὰ πάθη τους γιὰ νὰ προσεγγίσουν καθαρότεροι ὅσον τὸ δυνατὸν τὰ πάθη καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ἡ Μητέρα Ἐκκλησία καθιέρωσε τὸ θεσμὸ τῆς Προηγιασμένης.

Φθάσαμε αἰσίως στὸ μέσο τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, στὴν Τετάρτη τῆς Μεσονηστίμου, καὶ ἡ πάλη αὐξάνει, τὰ πάθη ἀγριεύουν, «ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ». Καὶ ἐμεῖς τρέχουμε μὲ ἀγωνία νὰ προσεγγίσουμε τὴ Σταυρωμένη Ἀγάπη, τὸν Κύριο τῶν Δυνάμεων, ζητώντας νὰ καλυφθοῦμε «ὑπὸ τὰς πτέρυγας» τοῦ ἐλέους του. Μὲ ἐφόδιο τὸ Πανάγιο Σῶμα καὶ τὸ Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου, «ὡς λέοντες πυρὶ πνέοντες» καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου εἴθε νὰ φθάσουμε στὴ Λαμπροφόρο Ἀνάστασή Του.

100_0607100_0608100_0609100_0613100_0614100_0615100_0616100_0619100_0622100_0623