Ἐτικέττες

, , , ,

ΣΤΑΥΡΟΣ

Τὸ πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν στὸ Ναό μας διαμορφώνεται γιὰ τὴν Μεγ.Τεσσαρακοστὴ ὡς ἑξῆς:

Μέγα Ἀπόδειπνο: Δευτέρα 8.00μ.μ., Τρίτη καὶ Πέμπτη 6.00μ.μ.

Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων: Τετάρτη 6.00μ.μ. καὶ Παρασκευὴ 7.00π.μ.

Μικρὸ ἈΠόδειπνο καὶ Χαιρετισμοί: α΄ ἀκολουθία 5.00μ.μ. καὶ β΄ ἀκολουθία 7.15μ.μ.

Θεία Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάννου Χρυσοστόμου: Σάββατο 7.00π.μ.

Θεία Λειτουργία Μεγ.Βασιλείου: Κυριακὴ 6.45π.μ.

Ἑσπερινὸς Σαββάτου καὶ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς Κυριακῆς: 6.00μ.μ.

Διαφημίσεις