Ἐτικέττες

, , , , , ,

Τὸ περασμένο Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013, τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τοῦ Ναοῦ μας, διοργάνωσε φιλανθρωπικὸ τσάϊ στὴν ἰσόγειο αἴθουσα τῆς Στέγης Γερόντων μὲ ἀποκλειστικὸ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Ἱδρύματος, ποὺ παραπαίει οἰκονομικὰ καὶ ἀγωνίζεται ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του.

Ἡ ἀνταπόκριση ἐκ μέρους τῶν ἐνοριτῶν μας ὑπῆρξε συγκινητικὴ καὶ μεγαλειώδης. Εἴχαμε τὴ χαρὰ νὰ πλαισιώσουν μὲ τὸ ἐξαίρετο τάλαντο τῆς φωνῆς καὶ τῆς μουσικῆς τους κατάρτισης τὸ Trio Lyrico, μὲ νοσταλγικὰ καὶ μελωδικὰ τραγούδια μιᾶς ἄλλης ὡραίας ἐποχῆς. Τὸ κέφι καὶ ἡ χαρά, στοιχεῖα ποὺ μᾶς λείπουν λόγῳ τῶν πολλῶν δεινῶν ποὺ βιώνουμε ὡς χώρα καὶ ὡς ἄτομα, ὑπῆρξαν τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ αὐτῆς τῆς βραδιᾶς.

Συνεκεντρώθησαν γιὰ τὸ ταμεῖό μας 2.014,50€, ποσὸν σεβαστὸν καὶ ἀναγκαῖον γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴν τῶν συνεχῶς αὐξανομένων ἐξόδων μας.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τοὺς ἐνορίτες μας ποὺ ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμά μας, τὶς κυρίες τοῦ Φιλοπτώχου ποὺ βοήθησαν στὴν ἄρτια ὀργάνωση τῆς ἐκδηλώσεως, τὶς κυρίες Μαίρη Μόσχου καὶ Ἔφη Ζαφειρακοπούλου γιὰ τὴν προσφορὰ τῶν δώρων γιὰ τὴν λαχειοφόρο, τὸν κ.Γρηγόρη Παπαηλιόπουλο ἀπὸ τὸ κατάστημα τοῦ ὁποίου προσεφέρθησαν ἐπίσης πολλὰ δῶρα ἀξίας. Εὐγνωμονοῦμε καὶ εὐχαριστοῦμε ὅμως καὶ τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ καὶ τῆς Στέγης μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη, γιὰ τὸ ἀνύστακτο καὶ συνεχὲς ἐνδιαφέρον του γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐνορίας καὶ πάνω ἀπὸ ὅλους τὸν ἔφορο τῆς Ἐνορίας μας, Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο ποὺ σκανδαλωδῶς βοηθᾷ, περιφρουρεῖ, συντηρεῖ καὶ σκέπει τὸ Ἵδρυμά Του, τὴν Ἐνορία Του, ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσους τὰ ἀγαποῦν καὶ τὰ ἐνισχύουν ποικιλοτρόπως.

DSC04470DSC04473DSC04483DSC04492DSC04494DSC04498DSC04499DSC04502