Ἐτικέττες

, , , , ,

Τὴν Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013, τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τοῦ Ναοῦ μας ἐτίμησε τὴν προστάτιδα καὶ ἔφορό του, Ἁγία Ὁσιομάρτυρα Φιλοθέη τὴν Ἀθηναία. Ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὴ Στέγη Γερόντων, ἡ ὁποία ὑφίσταται ὡς κύρια δραστηριότητα τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου μας.

Γεννημένη τὸ 1522, μέσα σὲ μιὰ ἀθηναϊκὴ ἀρχοντικὴ οἰκογένεια, αὐτὴ τῶν Μπενιζέλων, ἡ Ρηγούλα ἢ Ρεβούλα (Παρασκευούλα), ὅπως ἦταν τὸ κοσμικό της ὄνομα, διακρινόταν γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὴν εὐφυΐα της. Ὁδηγεῖται ἀκούσια σὲ γὰμο μὲ ἕναν πολὺ μεγαλύτερό της, ἀπὸ ἀρχοντικὴ ἐπίσης ἀθηναϊκὴ οἰκογένεια. Σὲ τρία χρόνια ὅμως μένει χήρα καὶ παρὰ τὶς παροτρύνσεις τῶν γονέων της νὰ ξαναπαντρευτεῖ, ἀποφασίζει νὰ γίνει μοναχὴ καὶ κείρεται μὲ τὸ ὄνομα Φιλοθέη. Ξεκινὰ τὸ φιλανθρωπικό, κοινωνικό, ἐκπαιδευτικὸ καὶ ἐθνικὸ ἔργο της, ἀφιερώνοντας τὴν πατρικὴ καὶ προσωπική της περιουσία. Ἱδρύει σχολεῖα, βιοτεχνικὰ καὶ χειροτεχνικὰ ἐργαστήρια, νοσοκομεῖα, ξενοδοχεῖα, ὀρφανοτροφεῖα κ.ἄ.. Διδάσκει στοιχειώδη οἰκοκυρικὴ στὶς «μοναστηρίσιες». Προσφέρει καταφύγιο καὶ περίθαλψη (ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ) ἀδιακρίτως σὲ Ἕλληνες καὶ Τούρκους. Δίνει μεγάλα ποσὰ γιὰ ἀπελευθέρωση αἰχμαλώτων, φυγαδεύει γυναῖκες στὰ νησιά, προκαλώντας ὄλεθρο στὰ χαρέμια τῶν Τούρκων.

Τὴ νύχτα τῆς 2ας πρὸς 3ης Ὀκτωβρίου 1588, κατὰ τὴ διάρκεια ὁλονυχτίας, Τοῦρκοι ἐφορμοῦν στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, συλλαμβάνουν καὶ βασανίζουν ἀνηλεῶς τὴν Ἁγία, ἐγκαταλείποντάς την ἡμιθανῆ ἔξω ἀπὸ τὴ μονή της. Οἱ μοναχὲς τὴν μεταφέρουν στὴν κρύπτη της στὴν Καλογρέζα καὶ ἐκεῖ ὑποκύπτει στὰ τραύματά της στὶς 19 Φεβρουαρίου 1589.

Βασικὴ ἐπιδίωξή της ἡ τόνωση τοῦ ὀρθόδοξου ἰδεώδους καὶ ἡ διατήρηση τῆς ἑλληνικῆς συνείδησης. Τὸ ἔργο της, κατὰ βάση ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικό, ξεπερνᾷ τὰ ὅρια τῆς Ἀθήνας, γίνεται γνωστὸ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ (ἀλληλογραφία μὲ τὴ Γερουσία τῆς Βενετίας γιὰ τὴ διάσωση τῶν μονῶν της ἀπὸ τὶς Τουρκικὲς λεηλασίες καὶ ἐπιτυγχάνει οἰκονομικὴ βοήθεια 200 τσεκίνια=χρυσὰ νομίσματα).

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ Μνημοσύνου εἴχαμε τὴ μεγάλη τιμὴ νὰ παρευρίσκεται συμπροσευχόμενος καὶ ὁ ἐμπνευστὴς καὶ Ἱδρυτὴς τῆς Στέγης Γερόντων τοῦ Ναοῦ μας, Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Βαστάκης, ὁ ὁποῖος μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως κάθε φορὰ ποὺ μᾶς ἐπιφυλλάσσει τὴ χαρὰ νὰ τὸν ἔχουμε μαζί μας, ἀντλώντας πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου.

Τὸν εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως, εὐχόμαστε ὁ Κύριος νὰ τοῦ χαρίσει χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα καὶ μὲ τὶς εὐχές του νὰ στηρίξει τὸ Ἵδρυμα ποὺ κλυδωνίζεται μέσα σὲ μιὰ κλυδωνιζόμενη χώρα! Αὐτὲς τὶς εὐχαριστίες καὶ τὴ χαρὰ ὅλων μας ἐξέφρασε στὸ πέρας τῆς ὁμιλίας του γιὰ τὴν Ἁγία ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καὶ Ὑπεύθυνος τῆς Στέγης Γερόντων, Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης.

Διαβάσθηκαν τὰ κόλλυβα πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Φιλοθέης καὶ κατόπιν ἔγινε τὸ Μνημόσυνο τῶν Κτητόρων, Εὐεργετῶν, Συνδρομητῶν, Ἐργαζομένων καὶ Περιθαλπομένων στὸ Ἵδρυμά μας, τὸ ὁποῖο ἀκολουθεῖ κατὰ τὸ δυνατὸ τὸ μέγιστο φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἁγίας.

Εἴθε ἡ Ἁγία νὰ μᾶς ἀξιώσει καὶ τοῦ χρόνου νὰ τὴν τιμήσουμε μέσα σ’ αὐτὸ τὸ χῶρο ποὺ χτίστηκε μὲ ἕνα εὐγενὲς ὅραμα, συντηρήθηκε μὲ τὸ «δίλεπτο» τῶν ἐνοριτῶν μας καὶ ἀγωνίζεται νὰ καλύψει –κατὰ τὸ δυνατὸν- ποικίλες ἀνάγκες τοῦ κάθε ἀναγκεμένου συνανθρώπου μας.

DSC04417DSC04429DSC04434DSC04437DSC04446DSC04455DSC04468