Ἐτικέττες

,

ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ

Τὴν 19η Φεβρουαρίου, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσ.Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ἑορτάζουν τὴν προστάτιδά τους τὰ φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα καὶ τὰ Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Τὴν Ὁσ.Φιλοθέη θὰ τιμήσει τὸ Ἐνοριακό μας Φιλόπτωχο Ταμεῖο μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων (Κεφαλληνίας 19) τὴν Τρίτη 19 Φεβρουαρίου.

Κατ’ αὐτὴν θὰ τελεσθεῖ Ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγείας τῶν Δωρητῶν, Εὐεργετῶν, τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ., τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Στέγης καὶ τῶν περιθαλπομένων καθὼς καὶ Ἱ.Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν Κτιτόρων τῆς Στέγης Γερόντων.

Ἐκ τοῦ Ἐ.Φ.Τ.