Ἐτικέττες

, , , , , ,

Τὴν Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013, στὴ Σύναξη Νέων τῆς Ἐνορίας μας, εἴχαμε τὴν μεγάλη εὐλογία καὶ τιμὴ νὰ ὁμιλήσει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἐλευθέριος Χαβάτζας, μὲ θέμα: «Ἡ Ἱεραποστολὴ στὴν Κορέα».

Ἀφοῦ μᾶς ἀνέφερε κάποια βασικὰ σημεῖα-σταθμοὺς στὴν ἱστορία τῆς Ἱεραποστολῆς στὴν ἐξωτικὴ αὐτὴ χώρα τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, μᾶς περιέγραψε τὸ τιτάνιο ἔργο τοῦ π.Σωτηρίου (πρώην Μητροπολίτου Κορέας καὶ νῦν Μητροπολίτου Πισιδίας) καὶ τοῦ π.Ἀμβροσίου (νῦν Μητροπολίτου Κορέας), οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται πατέρες καὶ ἕνα εἶδος θρύλου τῆς Ἱεραποστολῆς στὴν Κορέα. Οἱ συνεργάτες ὀλίγοι καὶ ἐκλεκτοί! Τὰ προβλήματα μεγάλα, ἀλλὰ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ὑπερνικῶνται!

Ἡ μεγάλη πειθαρχία καὶ ὁ σεβασμὸς στὸ συνάνθρωπο καὶ κάθε θρησκευτικὸ δόγμα χαρακτηρίζουν τὸν Κορεατικὸ λαό, ποὺ σὲ ἕνα ποσοστὸ 40% ἔχει δεχθεῖ τὴ χριστιανικὴ πίστη (οἱ Ὀρθόδοξοι κατέχουν τὸ χαμηλότερο ποσοστὸ ἀνάμεσα στὰ χριστιανικὰ δόγματα). Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θαύματα ποὺ ἐπετεύχθησαν ἐκεῖ ἦταν ἡ διατήρηση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἀπὸ 500 ἄτομα σὲ ὅλη τὴ χώρα, χωρὶς καμμιὰ ἐκκλησιαστικὴ ἐνίσχυση καὶ χωρὶς ποιμένα (=Ἱερέα) ἐπὶ 50 τοὐλάχιστον χρόνια.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν π.Ἐλευθέριο ποὺ μοιράστηκε μαζί μας τὴν πολύτιμη ἐμπειρία του. Εὐχόμαστε ὁ Κύριος νὰ εὐλογήσει τὸ ἔργο τῶν Ἱεραποστόλων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ νὰ βοηθήσει στὸν «ἐπανευαγγελισμό» τῶν Ἑλλήνων, κάτι ποὺ θεωροῦμε σχεδὸν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τῶν ἡμερῶν μας.