Ἐτικέττες

, ,

logo

Συμπληρώνεται σήμερα 31 Ἰανουαρίου 2013 ἕνας χρόνος ἀπὸ τὴν ἔναρξη λειτουργίας αὐτοῦ τοῦ blog τῆς Ἐνορίας μας. Ἡ πρώτη δημοσίευση ἀφοροῦσε στὸν Βίο τοῦ Ἁγίου μας, Ἁγ.Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου (Συναξάριο), ὥστε νὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία του γιὰ τὴν νέα μας – τότε – δραστηριότητα καὶ μέχρι σήμερα ἔχουν γίνει μέσα ἀπὸ τὸ blog 170 δημοσιεύσεις μὲ θέματα κατὰ κύριο λόγο ἀπὸ τὴν δραστηριότητα τῆς Ἐνορίας μας.

Ἂς εὐχηθοῦμε ὁ Ἅγιος νὰ στηρίζει κάθε καλοπροαίρετη προσπάθειά μας στὸν ἀγρὸ τοῦ Κυρίου μας.