Ἐτικέττες

, ,

Ἕνα ἀπὸ τὰ διαμερίσματα τῆς Ἐνορίας μας, κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, Ἀρχιμ.Φιλοθέου Νικολάκη, προσεφέρθη εὐγενῶς ὑπὸ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, γιὰ νὰ στεγάσει τὸ δωρεὰν μάθημα τῶν Ἰταλικῶν ποὺ διδάσκει ἐθελοντικῶς ὁ κ.Γεώργιος Φερετζάκης. Μετὰ ἀπὸ ἀρκετὴ προσωπικὴ ἐργασία, κυρίως σωματική, τοῦ κ.Φερετζάκη, καὶ ἀφοῦ τὸ διαμέρισμα παρέμενε ἐπὶ τοὐλάχιστον μιὰ τριετίαν κλειστὸ καὶ παθητικὸ γιὰ τὸ Ναό, ἀπεφασίσθη νὰ τελεσθεῖ μετὰ τὶς ἑορτὲς ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ γιὰ νὰ ἐγκαινιασθεῖ καὶ νὰ ἁγιασθεῖ ὁ νέος χῶρος τοῦ μαθήματος.

Τελικῶς ὁρίσθηκε ἡ Τετάρτη, 23 Ἰανουαρίου 2013, ὡς ἡ ἡμέρα τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ στὶς 6:00μ.μ. συγκεντρώθηκαν οἱ μαθητὲς στὸ διαμέρισμα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σκύρου γιὰ τὴν τελετή. Παρευρέθησαν καὶ ἐτέλεσαν τὴν ἀκολουθία ὁ Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης μετὰ τοῦ Πρωτ. Παναγιώτου Χαβάτζα, Ὑπευθύνου τῆς Νεότητας τῆς Ἐνορίας μας.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὁ π.Φιλόθεος εὐχαρίστησε τὸν καθηγητὴ τῶν Ἰταλικῶν, κ.Φερετζάκη, εὐχήθηκε εὐλογημένη χρονιὰ μὲ περίσσεια φώτιση ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ προέτρεψε ὅλους νὰ «ἐκμεταλλευτοῦν» γιὰ τὸ προσωπικὸ καὶ κοινωνικὸ καλὸ τὶς εὐκαιρίες καὶ τὸν «πλοῦτο» τῆς ἐκκλησίας μας. Αὐτὸς ὁ «πλοῦτος» ὅπως τόνισε ἰδιαιτέρως δὲν εἶναι τὰ κτήρια καὶ τὰ χρήματα ποὺ πολλοὶ νομίζουν, ἀλλὰ ἡ γνώση καὶ ἡ ἐπικοινωνία καὶ λατρεία τοῦ Θεοῦ σὲ κάθε λατρευτικὴ σύναξη.

Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ σὲ ὅλους!