Ἐτικέττες

, , , ,

Μὲ τὴν πρέπουσα ἐκκλησιαστικὴ τάξη καὶ λαμπρότητα τελέσθηκε σήμερα στὴν Ἐνορία μας ἡ μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων. Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ι΄ Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας μας, Σεβ.Μητροπολίτης Ἀχελώου κ.Εὐθύμιος, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε καὶ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Ἄρχισε νὰ τελεῖται ἔξω ἀπὸ τὴν κεντρικὴ εἴσοδο τοῦ Ναοῦ μας, ἀλλὰ λόγῳ τῆς βροχῆς, ποὺ ξεκίνησε, συνεχίσθηκε ἐντὸς τοῦ Ναοῦ. Πλῆθος ἐνοριτῶν μας μάλιστα συμμετεῖχε, ὅπως κάθε χρόνο ἄλλωστε, κατὰ τὴν τέλεση τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς τῆς πίστεώς μας. Σὲ ὅλους εὐχήθηκε ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεὺς τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγ.Πνεύματος, ποὺ τόσο πολὺ χρειαζόμαστε στοὺς δύσκολους καιρούς μας.

123456789101112131415