Ἐτικέττες

, ,

Τὴν Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012, ἐπισκέφθηκαν τὴ Στέγη Γερόντων τὰ μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ Ῥιζουπόλεως, συνοδευόμενα ὑπὸ τοῦ Ὑπευθύνου Ἱερέως π.Ἀνδρέα Σκουλίκα.

Ἐδέχθησαν ἕνα ταπεινὸ κέρασμα ἀπὸ ἐμᾶς καὶ προσέφεραν φιλοφρόνως στὸ Ταμεῖό μας τὸ ἀξιοσέβαστο ποσὸ τῶν 350,00€, ἐνισχύοντας ἐμπράκτως τὰ πενιχρὰ οἰκονομικά μας ἔσοδα.

Ἐπεσκέφθησαν καὶ συνωμίλησαν μὲ τοὺς τροφίμους τοῦ Ἱδρύματός μας καὶ μοίρασαν καὶ δέχθηκαν ἐγκάρδιες εὐχές. Συνωμίλησαν μὲ τὸν Προϊστάμενο τῆς Στέγης, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη καὶ πληροφορήθηκαν γιὰ τὴ δεινὴ κατάσταση τῆς Στέγης. Ὑποσχέθηκαν ὅτι θὰ ἐπανέλθουν εὐχόμενοι γιὰ τὴν παρὰ Θεοῦ προστασία καὶ εὐόδωση τοῦ μεγάλου φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου μας καὶ τοῦ Ναοῦ μας γενικότερα.