Ἐτικέττες

, ,

Τὴν Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012, τὰ παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ τῆς Ἐνορίας μας, συνοδευόμενα ἀπὸ τὸν Ὑπεύθυνο Νεότητας, Πρωτ. Παναγιώτη Χαβάτζα καὶ τοὺς Κατηχητές, ἐπισκέφθηκαν τοὺς τροφίμους τῆς Στέγης Γερόντων γιὰ νὰ τοὺς τραγουδήσουν τὰ κάλαντα τῶν Χριστουγέννων.

Ἔφεραν μιὰ νότα χαρᾶς καὶ εὐθυμίας γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ στὸ Ἵδρυμα καὶ ἔλαβαν ἐγκάρδιες εὐχὲς ἀπὸ τὶς κυρίες καὶ τοὺς κυρίους ποὺ διαμένουν στὴ Στέγη μας.

Εὐχόμαστε ἀπὸ ψυχῆς ὁ Κύριος, δι’ εὐχῶν τῆς Παναγίας Μητρός Του καὶ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου νὰ ἀξιώσει καὶ αὐτὰ τὰ παιδάκια, ὅπως καὶ κάθε ἐνορίτη μας νὰ ἐπισκεφθοῦν καὶ τοῦ χρόνου τὴ Στέγη καὶ νὰ εὐχηθοῦν γιὰ τὰ Χριστούγεννα στοὺς τροφίμους καὶ στὸ Προσωπικό.

Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα!!!

Ἡ προετοιμασίαΟἱ τελευταῖες ὁδηγίεςΤὰ ΚάλανταΤὰ ΚάλανταΚάλανταΟἱ εὐχὲς ἀπὸ τοὺς τροφίμους