Ἐτικέττες

, ,

Τὴν Παρασκευή, 21η Δεκεμβρίου 2012, γιὰ ἄλλη μία χρονιὰ εἴχαμε τὴ χαρὰ νὰ δεχθοῦμε μετὰ τὸν ἐκκλησιασμό τους τὰ σχολεῖα τῆς Ἐνορίας μας στὴ Στέγη Γερόντων. Ἀρχικῶς τὸ 60ο Γυμνάσιο Ἀθηνῶν, συνοδείᾳ τῶν καθηγητῶν τους στὰ Θρησκευτικά, κ.κ. Ἀντωνοπούλου καὶ Μπαρμπαρούτση, κατόπιν ἕνα τμῆμα Α΄ Δημοτικοῦ τοῦ 86ου Δημοτικοῦ Ἀθηνῶν καὶ μιὰ ὁμάδα νέων ἀπὸ τὸ 5ο Λύκειο.

Μᾶς τραγούδησαν τὰ κάλαντα, ἐπεσκέφθησαν τοὺς τροφίμους καὶ μᾶς προσέφεραν εὐγενῶς ἀρκετὲς ποσότητες τροφίμων, ποὺ θὰ ἐνισχύσουν τὴ Στέγη μας.

Εὐχαριστοῦμε θερμῶς γιὰ τὴν ἐπίσκεψή τους αὐτή, ἐλπίζουμε νὰ τοὺς δεχθοῦμε καὶ κάποια ἄλλη ἡμέρα γιὰ νὰ προσφέρουν τὸ γέλιο καὶ τὴ χαρὰ σὲ ὅλους μας. Ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου, Ἀρχιμ.Φιλοθέου Νικολάκη, τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ., τῶν τροφίμων καὶ τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Στέγης εὐχόμαστε χρόνια πολλά, Καλὰ Χριστούγεννα καὶ Καλὴ καὶ εὐλογημένη Χρονιὰ σὲ ὅλους.

60ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ86ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

Advertisements