Ἐτικέττες

, , , ,

 

Σήμερα, τὴν 20ὴ Δεκεμβρίου 2012, εἴχαμε τὴν μεγάλη χαρὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε στὴν καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη ἐπίσκεψή τους στὴ Στέγη μας τὰ παιδάκια τοῦ Νηπιαγωγείου «Τὸ Μέλι», τὸ ὁποῖο βρίσκεται ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἐνορίας μας.

Τὰ παιδάκια συνοδευόμενα ὑπὸ τῶν Νηπιαγωγῶν ἐπισκέφθηκαν τοὺς τροφίμους τῆς Στέγης μας καὶ τοὺς τραγούδησαν τὰ κάλαντα. Ὅπως κάθε χρόνο συνέλεξαν μεγάλη ποσότητα τροφίμων καὶ εἰδῶν ὑγιεινῆς καὶ τὰ πρόσφεραν γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ φιλοπτώχου ἔργου τῆς Ἐνορίας ἡμῶν καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς Στέγης μας.  Τὰ ὑποδέχθηκε καὶ τὰ συνόδευσε ὁ Ὑπεύθυνος τῆς Στέγης, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης καὶ μετὰ ἀπὸ μιὰ σύντομη προσφώνησή του, κεράσθηκαν κάτι ἐλάχιστο σὲ σχέση μὲ τὴν ζωντάνια καὶ τὴ χαρὰ ποὺ προσέφεραν σὲ τροφίμους καὶ ἐργαζομένους.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὰ μικρὰ παιδάκια, τὶς Νηπιαγωγοὺς καὶ τοὺς γονεῖς γιὰ τὴ σκέψη, τὴν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς ἐπισκέψεως, γιὰ τὴν πρακτικὴ ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας μας καὶ τὴν ἐλπίδα ποὺ μᾶς χάρισαν.

Εὐχόμαστε ὁλοψύχως Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα καὶ ὁ Κύριος ποὺ θὰ γεννηθεῖ σὲ λίγες μόνο ἡμέρες νὰ ἁγιάζει καὶ νὰ χαριτώνει τὶς καρδιὲς καὶ τὰ ἔργα τους.

Τὰ Κάλαντα

Ἡ πρώτη καὶ ἡ τρίτη ἡλικία συναντοῦνται

Advertisements